HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Pridanie čísla do existujúceho zoznamu rýchlej voľby

background image

Pridanie čísla do existujúceho zoznamu rýchlej voľby

Pridanie čísla do existujúceho zoznamu rýchlej voľby na zariadeniach HP LaserJet 4345mfp,

9040/9050mfp, 5035mfp, HP Color LaserJet 4730mfp a 9500mfp

1.

Na hlavnej obrazovke ovládacieho panela sa dotknutím ikony

FAX

zobrazí obrazovka Fax.

2.

Dotknutím sa položky

Speed Dial (Rýchla voľba)

zobrazíte obrazovku Speed Dial (Rýchla voľba).

3.

Dotknite sa začiarkavacieho políčka pred rýchlou voľbou. Na zobrazenie mena v rýchlej voľbe
môžete použiť šípky.

4.

Dotknutím sa položky

Details (Podrobnosti)

zobrazíte zoznam čísel rýchlej voľby.

5.

Dotknite sa položky

Next Number (Ďalšie číslo)

.

6.

Pomocou klávesnice zadajte číslo. Opakovaním tohto kroku zadajte všetky čísla rýchlej voľby.

7.

Dotknutím sa tlačidla

OK

prijmete rýchlu voľbu.

Pridanie čísla do existujúceho zoznamu rýchlej voľby na zariadeniach HP LaserJet série M3025 MFP,

M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série

CM4730 MFP a CM6040 MFP

1.

Na ovládacom paneli sa dotknutím ikony

FAX

zobrazí obrazovka Fax.

2.

Dotknutím sa položky

Speed Dials (Rýchle voľby)

zobrazíte obrazovku Speed Dial (Rýchla voľba).

3.

Dotknite sa čísla zo zoznamu

Speed Dial (Rýchla voľba)

, ktoré chcete upraviť.

4.

Dotknutím sa poľa

Fax Numbers (Faxové čísla)

zobrazíte klávesnicu.

5.

Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, ktoré chcete pridať do zoznamu rýchlej voľby.

POZNÁMKA:

Kurzor sa predvolene presunie na najbližšie voľné miesto pod naposledy zadaným

faxovým číslom v zozname rýchlej voľby.

6.

Dotknutím sa tlačidla

OK

sa vráťte na obrazovku

Speed Dials (Rýchle voľby)

.

7.

Dotknutím sa tlačidla

OK

sa vráťte na obrazovku Fax.

88

Kapitola 3 Používanie faxu

SKWW