HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Chybové kódy

background image

Chybové kódy

Ak sa vyskytne problém s faxom, ktorý zabraňuje alebo ruší odosielanie alebo prijatie faxu, vytvorí sa
chybový kód, ktorý pomáha pri zisťovaní príčiny problému. Chybové kódy sa zobrazujú v denníku
činnosti faxového prístroja, na výpise faxových hovorov a výpise protokolu T.30 (pozrite časť

Nastavenia

služby na strane 122

). Chybový kód zistíte vytlačením jedného z týchto troch výpisov. Podrobný opis

chybových kódov a príslušných činností nájdete na lokalite

http://www.hp.com

vyhľadaním informácií

o zariadení Q3701A alebo príslušenstve pre analógový fax MFP 300 zariadenia HP LaserJet
(HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300).

SKWW

Chybové kódy 111