HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vymazanie denníka činnosti faxového prístroja a výpisu účtovacieho kódu

background image

Vymazanie denníka činnosti faxového prístroja a výpisu účtovacieho kódu

Denník činnosti faxového prístroja a výpis účtovacieho kódu používajú tú istú databázu. Toto nastavenie
vymaže databázu a tým aj denník činnosti a údaje účtovacieho kódu.

Ak chcete vymazať faxovú databázu, vykonajte nasledujúce kroky.

Vymazanie denníka činnosti a výpisu účtovacieho kódu na zariadeniach HP LaserJet 4345mfp,

9040/9050mfp, HP Color LaserJet 4730mfp a 9500mfp

1.

Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo

Menu (Ponuka)

na ovládacom paneli.

2.

Faxovú ponuku zobrazíte dotknutím sa položky

FAX

.

3.

Ak chcete otvoriť ponuku funkcií, posuňte sa na položku

FAX FUNCTIONS (FUNKCIE FAXU)

a

dotknite sa jej.

4.

Dotknite sa položky

CLEAR ACTIVITY LOG (VYMAZAŤ DENNÍK ČINNOSTI)

.

5.

Ak chcete vymazať všetky položky, dotknite sa položky

Yes (Áno)

. Ak chcete položky zachovať

a ukončiť postup, dotknite sa položky

No (Nie)

.

Vymazanie denníka činnosti faxového prístroja a výpisu účtovacieho kódu na zariadeniach HP LaserJet

série M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color

LaserJet série CM4730 MFP a CM6040 MFP

1.

Na ovládacom paneli sa dotknutím ikony

Administration (Spravovanie)

zobrazí ponuka Fax.

2.

Ak chcete ponuku otvoriť, posuňte sa na položku

Resets (Vynulovať)

a dotknite sa jej.

3.

Prejdite na položku

Clear Fax Activity Log (Vymazať denník činnosti faxového prístroja)

a dotknite

sa jej.

4.

Ak chcete vymazať všetky položky, dotknite sa položky

Yes (Áno)

. Ak chcete položky zachovať

a ukončiť postup, dotknite sa položky

No (Nie)

.

120 Kapitola 4 Riešenie problémov s faxom

SKWW