HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Aký typ telefónnej linky používate?

background image

Aký typ telefónnej linky používate?

Vyhradená linka: štandardné faxové/telefónne číslo priradené na prijímanie alebo odosielanie
faxov.

POZNÁMKA:

Telefónna linka by mala byť vyhradená iba faxovému prístroju multifunkčného

zariadenia a nemala by byť zdieľaná s inými telefónnymi zariadeniami. Príkladom môže byť
zabezpečovací systém, ktorý telefónnu linku používa na upozornenie strážnej služby.

Systém pobočkovej ústredne (PBX): telefónny systém v pracovnom prostredí. Štandardné
domáce telefóny a faxové príslušenstvo využívajúce analógový telefónny signál. Niektoré systémy
pobočkovej ústredne sú digitálne a nemusia byť kompatibilné s faxovým príslušenstvom. Ak chcete
prijímať a odosielať faxy, musíte mať prístup k štandardnej analógovej telefónnej linke.

Konzolové linky: Funkcia telefónneho systému, v ktorej sa nový hovor „presunie“ na ďalšiu
dostupnú linku, ak je prvá linka obsadená. Pokúste sa pripojiť faxové príslušenstvo k prvej
telefónnej linke. Faxové príslušenstvo prijme hovor po tom, ako zariadenie zazvoní toľkokrát, ako
ste určili v nastavení počtu zazvonení pred prijatím.

POZNÁMKA:

Konzolové linky môžu spôsobiť problémy s prijímaním faxov na faxové príslušenstvo.

Používanie konzolových liniek s týmto produktom sa neodporúča.