HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Využívate službu hlasových správ niektorej telefónnej spoločnosti alebo odkazovač?

background image

Využívate službu hlasových správ niektorej telefónnej spoločnosti alebo

odkazovač?

Ak je počet zazvonení pred prijatím hovoru pre službu hlasových správ nastavený na nižšiu hodnotu
ako počet zazvonení pred prijatím hovoru pre faxové príslušenstvo, služba hlasových správ prijme hovor
a faxové príslušenstvo nemôže prijímať faxy. Ak je počet zazvonení pred prijatím hovoru pre faxové
príslušenstvo nastavený na nižšiu hodnotu ako počet zazvonení pred prijatím hovoru pre službu
hlasových správ, faxové príslušenstvo prijíma všetky hovory a do služby hlasových správ nie sú
presmerované žiadne hovory.

SKWW

Je fax nastavený správne? 103