HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje v večnamenski napravi HP LaserJet 9040/9050mfp

background image

Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje v večnamenski napravi HP LaserJet 9040/9050mfp

Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje pri napravi HP LaserJet 4345mfp

Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje v večnamensko napravo HP LaserJet M4345 MFP

Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje pri napravah HP Color LaserJet 4730mfp in HP Color
LaserJet CM4730 MFP

Namestitev/zamenjava dodatka za faks na napravah HP LaserJet M5025 MFP in M5035 MFP

Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje v večnamenski napravi HP Color LaserJet CM6040
MFP Series

Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje v večnamenski napravi HP LaserJet M9040 MFP/
M9050 MFP

Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje v večnamenski napravi

HP LaserJet 9040/9050mfp

Ta postopek vsebuje informacije o tem, kako namestite ali zamenjate kartico za faks v večnamenski
napravi HP LaserJet 9040/9050mfp.

OPOMBA:

Če ste kupili večnamensko napravo z že nameščenim dodatkom za faksiranje, vam ni

treba namestiti strojne opreme; morate pa priključiti telefonski kabel, kot je opisano v 10. in 11. koraku
tega postopka, ter opraviti potrebne nastavitve konfiguracije. Glejte

Potrebne nastavitve za faks

na strani 37

.

Kartica dodatka za faksiranje je nameščena v plošči oblikovalnika večnamenske naprave, ki jo morate
odstraniti, če želite namestiti kartico za faks. Če želite namestiti ali zamenjati obstoječo kartico za faks,
sledite opisanim korakom.

OPOMBA:

Dodatek za faksiranje podpirata tudi M3035xs MFP in M3027x MFP, v katerih je dodatek

za faksiranje tovarniško nameščen. Enako velja za tiskalnik Color LaserJet 9500mfp.

1.

Vzemite kartico za faks iz škatle. Pustite jo v antistatični torbici.

2.

Izklopite večnamensko napravo in izključite napajalni kabel.

SLWW

Namestitev dodatka za faksiranje

3

background image

3.

Poiščite ploščo oblikovalnika. Plošča oblikovalnika je pritrjena na kovinsko ploščo (1) na levi hrbtni
strani večnamenske naprave.

Slika 1-2

Lokacija oblikovalnika na večnamenski napravi HP LaserJet 9040/9050mfp

4.

Iz oblikovalnika (1) izključite vse kable (2). Zapomnite si, od kod ste odstranili kable, da jih boste
pozneje pravilno ponovno vstavili.

OPOMBA:

Če faks nameščate prvič, odstranite pokrovček odprtine za telefonski priključek na

zadnji strani oblikovalnika, preden vstavite kartico za faks v oblikovalnik.

Nekateri deli plošče oblikovalnika so občutljivi na elektrostatični naboj (ESD). Pri prijemanju plošče
oblikovalnika uporabljajte statično zaščito, na primer ozemljitveno zapestnico, ki je povezana s
kovinskim ogrodjem večnamenske naprave, ali primite kovinsko ogrodje z roko. Izogibajte se tudi
dotikanju komponent plošče.

4

Poglavje 1 Nastavitev

SLWW

background image

5.

Odvijte pritrdilna vijaka (3) na vrhu in na dnu priključnega dela oblikovalnika ter izvlecite priključni
del in ploščo oblikovalnika (1) iz večnamenske naprave. Ploščo oblikovalnika postavite na ravno,
neprevodno površino.

Slika 1-3

Odstranjevanje oblikovalnika iz večnamenske naprave HP LaserJet 9040/9050mfp

Nekateri deli kartice za faks so občutljivi na elektrostatični naboj (ESD). Pri odstranjevanju kartice
za faks iz antistatične torbice in med njenim nameščanjem uporabljajte antistatično zaščito, na
primer ozemljitveno zapestnico, ki je povezana s kovinskim delom, na primer s kovinskim ogrodjem
večnamenske naprave, ali pa se dotaknite ozemljitvenega kovinskega ogrodja z roko. Izogibajte
se tudi dotikanju komponent plošče.

OPOMBA:

Če želite zamenjati kartico za faks, odstranite prejšnjo iz oblikovalnika.

OPOMBA:

Ko držite kartico za faks, ne pritiskajte rumenega dela na njej, ker jo lahko poškodujete

in povzročite okvaro faksirne naprave.

6.

Dodatek za faksiranje vzemite iz antistatične torbice.

SLWW

Namestitev dodatka za faksiranje

5

background image

7.

Priključek kartice za faks (1) vstavite v vtičnico oblikovalnika za faks (2). Vtičnica na plošči
oblikovalnika je označena z napisom »FAX ACCESSORY«. Pri vstavljanju kartice v vtičnico morata
njena robova zdrsniti v vodili plošče (3) in se zaskočiti, ko je kartica v celoti vstavljena v vtičnico.

Preverite, ali je dodatek trdno nameščen. Telefonski priključek na kartici za faks mora biti poravnan
s kvadratno odprtino v ohišju oblikovalnika.

Slika 1-4

Vstavljanje kartice za faks v ploščo oblikovalnika na večnamenski napravi HP LaserJet

9040/9050mfp

Oblikovalnik ponovno vstavite v večnamensko napravo.

Slika 1-5

Ponovno vstavljanje oblikovalnika v večnamensko napravo HP LaserJet 9040/9050mfp

8.

Ponovno priključite vse kable (4), ki ste jih v 4. koraku odstranili iz oblikovalnika.

OPOMBA:

Pri povezavi kartice za faks s telefonsko linijo poskrbite, da je uporabljena telefonska

linija namenska, enokanalna linija, ki je ne uporablja nobena druga naprava. Linija mora biti
analogna, saj faks ne bo deloval pravilno, če bo povezan z drugimi digitalnimi sistemi PBX. Če ne
veste, katero linijo imate, se prepričajte pri ponudniku telefonskih storitev. Za pravilno delovanje
dodatka za faksiranje HP priporoča uporabo priloženega telefonskega kabla.

6

Poglavje 1 Nastavitev

SLWW

background image

OPOMBA:

V stenski vtičnici za telefon je elektrika, zato lahko ob dotiku pride do električnega

šoka. Med nameščanjem telefonskega kabla se ne dotikajte stenske vtičnice oziroma če najprej
priključite telefonski kabel v vtičnico, se ne dotikajte žic priključka na drugi strani telefonskega
kabla.

9.

Priključek telefonskega kabla (1) priključite v vtičnico FAX (2) na priključnem delu oblikovalnika.
Potisnite priključek tako, da se zaskoči.

OPOMBA:

Vtičnica LAN in vtičnica za telefonski kabel sta podobni. Pazite, da priključite

priključek kabla LAN (3) v vtičnico LAN, priključek telefonskega kabla (1) pa v vtičnico FAX (2).
Upoštevajte, da je vtičnica LAN širša od vtičnice za telefon.

Slika 1-6

Povezovanje kablov z oblikovalnikom na večnamenski napravi HP LaserJet

9040/9050mfp

10.

Drugi konec telefonskega kabla priključite v stensko vtičnico. Potisnite priključek tako, da se
zaskoči oziroma varno namesti. Ker se v različnih državah/regijah uporabljajo različne vrste
priključkov, je namestitev priključka v nekaterih primerih slišna, v drugih pa ne.

11.

Priključite napajalni kabel večnamenske naprave in ga vklopite.

S tem dokončate namestitev kartice za faks. Zdaj morate preveriti, ali je faks pravilno nameščen in
deluje. Glejte

Preverjanje delovanja faksa na strani 36

.