HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Preverjanje delovanja faksa

background image

Preverjanje delovanja faksa

Če je dodatek za faksiranje pravilno nameščen in pravilno deluje, se na nadzorni plošči večnamenske
naprave prikaže ikona faksa. Če ste dodatek za faksiranje pravkar namestili in ga še niste konfigurirali,
je ikona faksa siva in (odvisno od modela večnamenske naprave) na njej lahko piše Not Configured
(Ni konfigurirano)
. V tem primeru morate dodatek za faksiranje konfigurirati; glejte

Potrebne nastavitve

za faks na strani 37

.

36

Poglavje 1 Nastavitev

SLWW