HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavitev ciljnega pladnja

background image

Nastavitev ciljnega pladnja

S to nastavitvijo na večnamenski napravi določite ciljni pladenj za prejem natisnjenih faksov.

Nastavitev ciljnega pladnja na večnamenskih napravah HP LaserJet 4345mfp in 9040/9050mfp ter HP Color

LaserJet 4730mfp in 9500mfp

1.

Na nadzorni plošči pritisnite gumb

Menu (Meni)

, s katerim odprete glavni meni.

2.

Dotaknite se gumba

FAX (FAKS)

, s katerim odprete meni za faks.

3.

Pomaknite se do gumba

FAX RECEIVE (PREJEMANJE FAKSOV)

in se ga dotaknite.

4.

Pomaknite se do gumba

FAX DESTINATION BIN (CILJNI PLADENJ ZA PAPIR)

in z dotikom

odprite zaslon za nastavitve.

5.

S puščicama za pomikanje navzgor in navzdol označite številko za pladenj (privzeta nastavitev =
0) ter se dotaknite gumba

OK (V redu)

.

Nastavitev izhodnega pladnja na večnamenskih napravah HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP ter HP Color LaserJet CM4730 MFP in CM6040 MFP

Series

OPOMBA:

Nekateri elementi menija (npr.

Output Bin (Izhodni pladenj)

) niso prisotni, kadar je na voljo

le ena izbira.

1.

Na nadzorni plošči se pomaknite do ikone

Administration (Upravljanje)

in se je dotaknite, če želite

odpreti meni Administration (Upravljanje).

2.

Dotaknite se gumba

Default Job Options (Privzete možnosti opravila)

, ki odpre meni Default Job

Options (Privzete možnosti opravila).

3.

Dotaknite se gumba

Default Fax Options (Privzete možnosti faksa)

, ki odpre meni Fax Receive

(Prejemanje faksov).

4.

Dotaknite se gumba

Output Bin (Izhodni pladenj)

, ki odpre meni Output Bin (Izhodni pladenj).

5.

Dotaknite se besedilnega polja in vpišite želeno vrednost za pladenj za papir,

0

(privzeto) –

2

.

(Lahko so prikazane tudi druge vrednosti, odvisno od tega, koliko pladnjev za papir je vstavljenih.)

6.

Dotaknite se gumba

Save (Shrani)

.