HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Spreminjanje nastavitev obvestila

background image

Spreminjanje nastavitev obvestila

Obvestilo določa, kdaj in kako ste obveščeni o stanju odhodnega faksa. Ta nastavitev velja le za trenutni
faks. Če želite nastavitev trajno spremeniti, morate spremeniti privzeto nastavitev.

Spreminjanje nastavitev obvestila na večnamenskih napravah HP LaserJet 4345mfp in 9040/9050mfp ter

HP Color LaserJet 4730mfp in 9500mfp

1.

Na glavnem zaslonu nadzorne plošče se dotaknite ikone

FAX (FAKS)

, ki prikaže zaslon Fax (Faks).

2.

Dotaknite se gumba

NOTIFY (OBVESTI)

3.

Na kartici

NOTIFY (OBVESTI)

:

Dotaknite se gumba

None (Brez)

, s katerim izklopite obvestilo, nato pa se dotaknite gumba

OK (V redu)

, ki konča nastavitev in vas vrne na zaslon funkcije Fax (Faks).

Dotaknite se gumba

This Job (To opravilo)

ali

On Error (Ob napaki)

, da izklopite obvestilo in

nadaljujete z naslednjim korakom.

4.

Če želite prejeti natisnjeno obvestilo in zaključiti postopek o obvestilu, pritisnite gumb

Print

(Natisni)

, če pa želite prikazati tipkovnico, pritisnite gumb

E-MAIL (E-POŠTA)

.

OPOMBA:

Obvestilo prek e-pošte je mogoče, če je bila e-pošta konfigurirana. Če je na ikoni e-

pošte na zaslonu večnamenske naprave napis »Not Available« (Ni na voljo), e-pošta ni
konfigurirana. E-pošto konfigurirate v meniju večnamenske naprave z nastavitvami za e-pošto.
Podrobne informacije o konfiguraciji e-pošte najdete v uporabniški dokumentaciji večnamenske
naprave.

5.

Če ste izbrali e-pošto, z uporabo tipkovnice vpišite e-poštni naslov in se dotaknite gumba

OK (V

redu)

, s katerim dokončate nastavitev obvestila in se vrnete v meni Fax (Faks).

Spreminjanje nastavitev obvestila na večnamenskih napravah HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP ter HP Color LaserJet CM4730 MFP in

CM6040 MFP Series

1.

Na glavnem zaslonu nadzorne plošče se dotaknite ikone

FAX (FAKS)

, ki prikaže zaslon Fax (Faks).

2.

Dotaknite se gumba

More Options (Več možnosti)

.

3.

Dotaknite se gumba

Notification (Obvestilo)

.

4.

Izberite nastavitev obvestila:

Če želite izklopiti obvestilo, se dotaknite gumba

None (Brez)

.

Če želite omogočiti obvestilo za trenutni faks, se dotaknite gumba

This Job (To opravilo)

.

Če želite omogočiti obvestilo o napaki samo za trenutni faks, se dotaknite gumba

On Error

(Ob napaki)

.

5.

Če želite prejeti natisnjeno obvestilo, se dotaknite gumba

Print (Natisni)

, če pa želite prejeti

obvestilo po e-pošti, se dotaknite gumba

E-MAIL (E-POŠTA)

.

6.

Če ste izbrali

Print (Natisni)

, z dotikom gumba

OK (V redu)

zaključite nastavitev obvestila.

-ali-

Če ste izbrali

E-MAIL (E-POŠTA)

, s tipkovnice vpišite e-poštni naslov. Potem se dotaknite gumba

OK (V redu)

, s katerim zaključite nastavitev obvestila.

62

Poglavje 2 Nastavitve faksa

SLWW