HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Sporočila o napakah faksa

background image

Sporočila o napakah faksa

Če se z večnamensko napravo LaserJet MFP prejema ali pošilja analogni faks, se vse napake, do
katerih pride med postopkom faksiranja, prikažejo na nadzorni plošči večnamenske naprave in zapišejo
v poročila o faksu. Do napak faksa lahko pride iz več razlogov, pogosto zaradi prekinitev ali šuma v
telefonski povezavi. Večnamenska naprava bo prikazala vsako napako, do katere pride med postopkom
faksiranja, ne glede na mesto izvora.

Če je postopek faksiranja prekinjen ali če med pošiljanjem ali prejemanjem faksa pride do napake,
podsistem faksa na večnamenski napravi izdela dvodelni opis stanja ali napake. Tudi pri običajnih in
uspelih faksih se prikažejo sporočila o uspešno izvedenem opravilu. Med podatki v sporočilu je besedilni
opis in številčna koda (nekaj sporočil nima številčnih kod). Na nadzorni plošči večnamenske naprave
bo prikazan samo besedilni del sporočila, oba pa bosta prikazana v poročilih Fax Activity Report
(Poročilo o aktivnosti faksa), Fax Call Report (Poročilo o klicu faksa) in Fax T.30 Trace (posamezna
poročila o faksu lahko natisnete iz menijev nadzorne plošče večnamenske naprave Administration
(Upravljanje)
> Information (Informacije) in Administration (Upravljanje) > Troubleshooting
(Odpravljanje težav)
). Številčna koda je v poročilih prikazana v oklepajih za besedilnim delom
sporočila. Če pride na primer do napake v komunikaciji, bo nadzorna plošča prikazovala naslednje
sporočilo Fax failed: (Faksiranje ni uspelo.) Communication Error (Napaka v komunikaciji). Enaka
napaka bo v polju Result (Rezultat) v poročilu Fax Activity Report (Poročilo o aktivnosti faksa) prikazana
kot Communication Error (Napaka v komunikaciji) (17). Številčna koda, povezana z napako v
komunikaciji, je v tem primeru 17.

Številčno kodo izdela modem faksa. Številčna koda (0) ponavadi pomeni običajen odziv modema.
Nekatera sporočila bodo vedno vsebovala številčno kodo (0), druga sporočila pa imajo lahko različne
številčne kode, odvisno od okoliščin, nekaj sporočil pa sploh nima številčnih kod. Številčna koda (0)
običajno pomeni, da napaka ni povezana z modemom faksa, ampak da se je zgodila v katerem drugem
delu podsistema faksa. Kode napak, različne od nič, natančneje opredeljujejo posamezne dejanja ali
postopke, ki jih izvaja modem, in ne pomenijo nujno, da je pri modemu kakšna težava.

V tabelah

Sporočila o pošiljanju faksov na strani 111

in

Sporočila o prejemanju faksov na strani 112

so podana sporočila o faksu z najpogostejšimi številčnimi kodami in priporočenimi postopki za odpravo.
V tabele je vključenih tudi nekaj običajnih sporočil oziroma sporočil, ki nakazujejo običajne dogodke. Če
faksa na primer ni mogoče poslati na zasedeno številko, bo prikazano sporočilo Fail Busy (Ni uspelo,
zaseden)
. S podsistemom faksa ni nič narobe; sporočilo nakazuje, da faksiranje zaradi zasedene
telefonske linije prejemnika ni bilo dokončano. Podrobnejši podatki o odpravljanju napak so na voljo v
priročniku HP MFP Analog Fax 300 User Guide (na voljo na spletni strani

http://www.hp.com/go/

mfpfaxaccessory300

).

Pri ponavljajočih se sporočilih o napaki z drugačnimi številčnimi kodami, kot so navedene tukaj,
potrebujete pomoč podpore strankam. Preden se obrnete na podporo strankam, lahko natisnete
podrobnejši seznam o zadnjem klicu faksa, s katerim bo lažje prepoznati težavo. Podrobnejši seznam
se imenuje poročilo Fax T.30 Trace, natisnete pa ga lahko za zadnji faks ali pa nastavite, da se natisne
ob vsaki napaki faksa. Če želite natisniti ali konfigurirati poročilo Fax T.30 Trace, pritisnite
Administration (Upravljanje), Troubleshooting (Odpravljanje težav) in nato Fax T.30 Trace (Faks
poročilo T.30)
. Nato lahko natisnete poročilo za zadnji faks ali konfigurirate, kdaj naj se poročilo T.30
trace natisne.

110 Poglavje 4 Odpravljanje težav s faksom

SLWW