HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Težave s prejemanjem faksov

background image

Težave s prejemanjem faksov

V tabeli v tem razdelku poiščite rešitve za težave, ki se lahko pojavijo ob prejemanju faksov.

Dodatek za faksiranje ne odgovarja na dohodne klice faksov (ne zazna faksa).

Vzrok

Rešitev

Morda nastavitev dolžine zvonjenja pred prejemanjem ni
pravilno določena.

Preverite nastavitev dolžine zvonjenja pred prejemanjem.

Telefonski kabel morda ni pravilno priključen ali ne deluje.

Preverite namestitev. Uporabiti morate telefonski kabel, ki je
bil priložen dodatku za faksiranje.

Telefonska linija morda ne deluje.

Izklopite dodatek za faksiranje iz vtičnice in priključite telefon.
Poskusite klicati in tako preverite, ali telefonska linija deluje.

Storitev telefonskega predala morda dodatku za faksiranje
onemogoča odgovarjanje na klice.

Naredite nekaj od naštetega:

Prenehajte uporabljati storitev telefonskega predala.

Priskrbite si posebno telefonsko linijo za faksiranje.

Na dodatku za faksiranje skrajšajte dolžino zvonjenja
pred prejemanjem, da bo krajša kot pri glasovni pošti.

Prenašanje ali prejemanje faksov je zelo počasno.

Vzrok

Rešitev

Morda pošiljate ali prejemate zelo kompleksen faks, na primer
z veliko slikami.

Kompleksni faksi potrebujejo več časa za pošiljanje ali
prejemanje.

Morda je modem na prejemni faksirni napravi počasen.

Najvišja hitrost pošiljanja faksa iz dodatka za faksiranje ustreza
najvišji hitrosti modema na prejemni faksirni napravi.

Prenašanje ali prejemanje faksov je zelo počasno (nadaljevanje).

Vzrok

Rešitev

Ločljivost odhodnega ali dohodnega faksa je zelo visoka.
Zaradi večje ločljivosti je boljša tudi kakovost, vendar je
potrebno več časa za prenos.

Če gre za dohodni faks, pokličite pošiljatelja in ga prosite, naj
zmanjša ločljivost in ponovno pošlje faks. Če vi pošiljate faks,
zmanjšajte ločljivost in spremenite nastavitev načina Page
Content (Vsebina strani), opisano v poglavju

Pošiljanje faksa

– ročno vnašanje številk na strani 72

.

V primeru slabe telefonske povezave dodatek za faksiranje in
prejemna faksirna naprava upočasnita prenos, da se izogneta
napakam.

Prekličite in ponovno pošljite faks. Telefonska družba naj
preveri telefonsko linijo.

Na večnamenski napravi se ne tiskajo faksi.

Vzrok

Rešitev

V vhodnem pladnju ni papirja.

Vstavite papir. Vsi faksi, ki jih prejmete, ko je vhodni pladenj
prazen, se shranijo in natisnejo, ko napolnite pladenj.

106 Poglavje 4 Odpravljanje težav s faksom

SLWW

background image

Na večnamenski napravi se ne tiskajo faksi.

Vzrok

Rešitev

Nastavljena je funkcija Schedule Printing of Faxes (Razpored
tiskanja faksov).

Če je omogočena funkcija Schedule Printing of Faxes
(Razpored tiskanja faksov), se faksi v času, ko je
onemogočena, ne tiskajo. Če želite natisniti fakse, glejte

Omogočanje ali onemogočanje razporeda za tiskanje faksov
na strani 96

.

V večnamenski napravi je malo tonerja ali ga ni več.

Večnamenska naprava neha tiskati takoj, ko je tonerja malo ali
ga zmanjka. Vsi prejeti faksi se shranijo v pomnilnik in
natisnejo takoj, ko zamenjate toner. Informacije o ostalih
težavah s tiskanjem najdete v uporabniškem priročniku za
večnamensko napravo.

Dohodni klic je lahko glasovni klic.

Dohodni glasovni klic se na poročilu o klicih ponavadi prikaže
kot Communication Error (17) (Napaka v komunikaciji
(17))
. Ker ti glasovni klici niso napake faksa, zaradi njih ni
potrebno ukrepati. Poskrbite za to, da klicatelji vedo, da je
številka za glasovne klice drugačna od številke faksa.

SLWW

Težave s prejemanjem faksov 107