HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Izjava o skladnosti

background image

Izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti

v skladu z ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1
Ime proizvajalca:

Hewlett-Packard Company

Naslov proizvajalca:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, ZDA

izjavlja, da je izdelek

Ime izdelka:

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory

Regulativna številka modela:

2)

BOISB-0308-00

Številke izdelka

Q3701-60001, Q3701-60002, Q3701-60004

Možnosti izdelka

Vse

v skladu s temi tehničnimi podatki izdelka:

Varnost:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

EMC:

CISPR22:1997/EN55022:1998 – razred A

1)3)

EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
FCC Naslov 47 CFR, 15.člen razred A

3)

/ICES-003, 4. izdaja

GB9254-1998, GB17625.1-1998/CNS13438

Telekomunikacije:

68. člen pravilnika FCC
TBR-21:1998

Dodatne informacije:

Ta izdelek ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti 89/336/EGS, Direktive o nizki napetosti 2006/95/EGS ter Direktive

R&TTE 1999/5/ES (dodatek II) in je opremljen z ustrezno oznako CE

.

Naprava ustreza 15. členu pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od teh dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, (2)
naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

1) Izdelek je bil preskušen v značilni konfiguraciji z osebnimi računalniki Hewlett-Packard.

Preizkušanje skladnosti tega izdelka s standardi z izjemo člena 9.5, ki še ni v veljavi.

2) Temu izdelku je za regulativne namene dodeljena regulativna številka modela. Ta številka ni enaka imenu ali številki izdelka.

3) Warning: (Opozorilo:) To je izdelek razreda A. V domačem okolju bo ta izdelek morda povzročil radijske motnje, zaradi česar bo moral
uporabnik morda uporabiti določene ukrepe.

Boise, Idaho 83714-1021, ZDA

24. oktober 2007

Samo za vprašanja, povezana z upravnimi temami, se obrnite na:

Evropa:

Vaša krajevna Hewlett-Packardova podružnica za prodajo in popravilo ali Hewlett-Packard GmbH,Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger StraAYe 140, D-71034 Böblingen, Nemčija:, (FAKS: +49-7031-14-3143)

ZDA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, ZDA,
(Telefon: 208-396-6000)

SLWW

Izjava o skladnosti 133