HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Okoljevarstveni vidiki izdelka

background image

Okoljevarstveni vidiki izdelka

Varovanje okolja

Podjetje Hewlett-Packard Company je zavezano k izdelovanju kakovostnih okolju prijaznih izdelkov. Ta
izdelek je bil razvit tako, da kar najbolj zmanjšuje škodljive učinke na okolje.

Plastika

Plastični deli, težji od 25 gramov so označeni skladno z mednarodnimi standardi, ki izboljšajo možnosti
prepoznavanja vrste plastike za potrebe recikliranja po koncu življenjske dobe izdelka.

Omejitve za materiale

Ta izdelek HP ne vsebuje dodanega živega srebra.

Ta HP izdelek v spojih vsebuje svinec in lahko zahteva posebno ravnanje ob koncu njegove življenjske
dobe.

Odstranitev izrabljene opreme uporabnikov v zasebnih domovih v Evropski uniji

Ta simbol na izdelku ali na njegovi embalaži kaže, da tega izdelka ne smete zavreči skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da izrabljeno opremo predate na označeni
zbirni točki za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje
odpadne opreme ob odstranjevanju pripomore k ohranjevanju naravnih virov in zagotavlja, da je
reciklirana v na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Če želite več informacij, kje lahko odložite vašo
odpadno opremo za recikliranje, se obrnite na svojo občino, svoj komunalni servis ali na trgovino, kjer
ste izdelek kupili.

Dodatne informacije

Pojdite na stran

http://www.hp.com/go/environment

ali

http://www.hp.com/hpinfo/community/

environment/

, kjer boste dobili več informacij o HP-jevih okoljevarstvenih vidikih, ki vključujejo naslednje:

Okoljevarstvene specifikacije za ta izdelek in številne povezane izdelke HP

HP-jeva zavezanost k varovanju okolja

HP-jem sistem za okoljevarstveno upravljanje

HP-jev program za vračilo in recikliranje izdelkov, ki jim je potekla življenjska doba

Varnostni listi

132 Dodatek C Regulativne informacije

SLWW