HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

background image

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

HP-JEV IZDELEK

TRAJANJE OMEJENEGA JAMSTVA

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

1-letna omejena garancija

HP vam, končnemu uporabniku, jamči, da bosta strojna oprema in dodatna oprema HP brez okvar v materialu in
izdelavi po datumu nakupa in za obdobje, navedeno zgoraj. Če med garancijskim obdobjem obvestite HP o takih
okvarah, bo po lastni presoji popravil ali zamenjal izdelke, za katere se izkaže, da so okvarjeni. Nadomestni izdelki
so lahko novi ali enakovredni novim.

HP jamči, da programska oprema HP ne bo nezmožna izvajati svojih programskih ukazov zaradi okvar v materialih
in delu po datumu nakupa in za obdobje, navedeno zgoraj, če jo pravilno namestite in uporabljate. Če med
garancijskim obdobjem obvestite HP o takih okvarah, bo zamenjal programsko opremo, ki zaradi takih okvar ne
izvaja svojih programskih ukazov.

HP ne jamči, da bo delovanje izdelkov HP brez prekinitev ali napak. Če HP ne more v razumnem času popraviti
ali zamenjati kateregakoli izdelka, boste upravičeni do povračila nakupne cene ob vračilu izdelka.

Izdelki HP lahko vsebujejo obnovljene dele, katerih delovanje je enakovredno novim ali ki so bili občasno
uporabljeni.

Garancija ne velja za okvare, ki so posledica (a) nepravilnega ali nezadostnega vzdrževanja ali umerjanja, (b)
uporabe programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ni dobavil HP, (c) nepooblaščenega
spreminjanja ali napačne uporabe, (d) uporabe zunaj objavljenih tehničnih podatkov za delovno okolje izdelka, ali
(e) nepravilne priprave ali vzdrževanja mesta uporabe.

KOLIKOR DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, SO GARANCIJE, NAVEDENE ZGORAJ, IZKLJUČNE IN NE
DAJE SE NOBENA DRUGA IZRECNA ALI NAZNAČENA GARANCIJA ALI POGOJ, NAJSI BO PISEN ALI USTNI.
HP SE IZRECNO ODPOVEDUJE VSEM NAZNAČENIM GARANCIJAM ALI POGOJEM USTREZNOSTI ZA
PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere države/regije,
zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja naznačenega jamstva, zato zgornja omejitev ali
izključitev za vas morda ne velja v celoti. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, imate pa lahko tudi
druge pravice, ki se med posameznimi zveznimi državami, provincami in državami/regijami razlikujejo. HP-jeva
omejena garancija je veljavna samo v državi/regiji ali pokrajini, kjer HP ponuja podporo za ta izdelek in ga je tržil.
Raven garancijskih storitev se lahko prilagaja lokalnim standardom. HP ne bo spreminjal oblike, videza ali
delovanja izdelka, da bi deloval v državi/regiji, kjer njegova uporaba zaradi pravnih ali zakonskih razlogov ni bila
nikdar predvidena.

DO MERE, KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, SO VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA
SREDSTVA TISTA, NAVEDENA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NE BO
NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI ODGOVOREN ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO,
POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO
ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI ALI KATEREKOLI
DRUGE PRAVNE MOŽNOSTI. Nekatere države/regije, zvezne države ali province ne dovolijo izključitve ali
omejitve naključne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE, RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE IZKLJUČUJEJO,
OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA
IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

124 Dodatek A Storitve in podpora

SLWW