HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Razporejanje tiskanja faksov (zaklep pomnilnika)

background image

Razporejanje tiskanja faksov (zaklep pomnilnika)

S funkcijo tiskanja faksov določite, kdaj naj se faksi natisnejo. Izbirate lahko med tremi načini tiskanja
faksov. Na izbiro so

Store all received faxes (Shrani vse prejete fakse)

,

Print all received faxes (Natisni

vse prejete fakse)

ali

Use fax printing schedule (Uporabi razpored za tiskanje faksov)

.

V načinu

Store all received faxes (Shrani vse prejete fakse)

se vsi dohodni faksi shranijo v pomnilnik,

a se ne natisnejo. Dostop do faksov, shranjenih v pomnilniku, je mogoč z menijem

MFP Retrieve Job

(Iskanje v MFP-ju)

. S tem menijem lahko tiskate ali brišete opravila tiskanja, ko so shranjena v

pomnilniku. Več informacij o tej funkciji najdete v opisu menija Retrieve Job (Iskanje) v uporabniškem
priročniku za večnamensko napravo.

OPOMBA:

Možnost

MFP Retrieve Job (Iskanje v MFP-ju)

je na voljo samo na večnamenskih

napravah HP LaserJet 4345mfp in HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp ter 9500mfp. Na
večnamenskih napravah HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035
MFP, M9040 MFP, M9050 MFP ter HP Color LaserJet CM4730 MFP in CM6040 MFP Series lahko do
shranjenih prejetih faksov pridete tako, da odprete meni

Fax Printing (Tiskanje faksov)

in spremenite

način v

Print all received faxes (Natisni vse prejete fakse)

.

V načinu

Print all received faxes (Natisni vse prejete fakse)

se natisnejo vsi dohodni faksi. Natisnejo se

tudi ostali faksi, ki so shranjeni v pomnilniku.

V načinu

Use fax printing schedule (Uporabi razpored za tiskanje faksov)

se faksi natisnejo glede na

nastavitve v razporedu za tiskanje faksov. V razporedu lahko zaklenete možnost tiskanja faksov za ves
dan (24 ur) ali za določen del dneva. Nastavite lahko samo eno obdobje zaklepanja, vendar za
neomejeno število dni. Obdobje za zaklep nastavite v meniju

Fax Printing (Tiskanje faksov)

. Če želite

več informacij, glejte poglavje

Ustvarjanje razporeda za tiskanje faksov na strani 97

.

OPOMBA:

Ko se obdobje zaklepanja konča, se vsi faksi, ki so bili prejeti in shranjeni med obdobjem

zaklepanja, samodejno natisnejo.