HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ustvarjanje razporeda za tiskanje faksov

background image

Ustvarjanje razporeda za tiskanje faksov

Ustvarjanje razporeda za tiskanje faksov na tiskalnikih HP LaserJet 4345mfp in 9040/9050mfp ter HP Color

LaserJet 4730mfp in 9500mfp

1.

Na nadzorni plošči pritisnite gumb

Menu (Meni)

, s katerim odprete glavni meni.

2.

Dotaknite se gumba

FAX (FAKS)

, s katerim odprete meni za faks.

3.

Pomaknite se do gumba

FAX RECEIVE (PREJEMANJE FAKSOV)

in se ga dotaknite.

4.

Pomaknite se do gumba

Fax Printing (Tiskanje faksov)

in z dotikom odprite zaslon za PIN.

5.

Vtipkajte PIN in se dotaknite gumba

OK (V redu)

, ki odpre meni Fax Printing (Tiskanje faksov).

Če številke PIN še nimate, jo boste morali določiti.

6.

Dotaknite se gumba

Create Fax Printing Schedule (Ustvari razpored za tiskanje faksov)

, ki odpre

meni z nastavitvami razporeda.

7.

Dotaknite se možnosti

Print End Time (Konec tiskanja)

, kjer nastavite razpored za čas, ko naj se

faksi ne tiskajo (zaklenite funkcijo, ko se faksi shranjujejo v pomnilnik), določite čas in se dotaknite
gumba

OK (V redu)

.

8.

Dotaknite se možnosti

Print Start Time (Začetek tiskanja)

, kjer nastavite razpored za čas, ko naj

se faksi tiskajo (odklenite funkcijo, ko se faksi ne shranjujejo v pomnilnik), določite čas in se
dotaknite gumba

OK (V redu)

.

9.

Dotaknite se gumba

Schedule Days (Dnevi razporeda)

, ki prikaže seznam dni.

10.

Dotaknite se gumba

STORE ALL FAXES (SHRANI VSE FAKSE)

za začetek enodnevnega

obdobja zaklepanja (24 ur).

11.

Za izhod se dotaknite gumba

OK (V redu)

.

SLWW

Razporejanje tiskanja faksov (zaklep pomnilnika)

97

background image

Ustvarjanje razporeda za tiskanje faksov na večnamenskih napravah HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP ter HP Color LaserJet CM4730 MFP in

CM6040 MFP Series

1.

Na nadzorni plošči se pomaknite do ikone

Administration (Upravljanje)

in se je dotaknite, če želite

odpreti meni Administration (Upravljanje).

2.

Dotaknite se gumba

Time/Scheduling (Čas/Razporejanje)

, ki odpre zaslon Time/Scheduling (Čas/

Razporejanje).

3.

Dotaknite se gumba

Fax Printing (Tiskanje faksov)

, ki odpre zaslon PIN.

4.

Dotaknite se besedilnega polja in prikaže se tipkovnica.

5.

Na tipkovnici vtipkajte PIN (vsaj štiri številke) in z dotikom gumba

OK (V redu)

odprite meni Fax

Printing (Tiskanje faksov).

Če številke PIN še nimate, jo boste morali določiti.

6.

Dotaknite se možnosti

Fax Printing Mode (Način tiskanja faksa)

, nato pa možnosti

Use fax printing

schedule (Uporabi razpored za tiskanje faksov)

.

7.

Dotaknite se možnosti

Create Fax Printing Schedule (Ustvari razpored za tiskanje faksov)

, ki odpre

meni z nastavitvami razporeda. Če želite urediti čas začetka ali dokončanja, izberite dan, potem
izberite

As Scheduled (Po razporedu)

in se nato dotaknite možnosti

Save (Shrani)

.

OPOMBA:

S prikazanim menijem lahko urejate čas za začetek ali konec tiskanja. Če želite urediti

oba, se po urejanju prvega časa dotaknite možnosti

Back (Nazaj)

za vrnitev v prejšnji meni in nato

izberite drugi čas.

8.

Dotaknite se možnosti

Print Start Time (Začetek tiskanja)

, kjer nastavite razpored za čas, ko naj

se faksi tiskajo (zaklenite funkcijo, ko se faksi ne shranjujejo v pomnilnik).

a.

Dotaknite se besedilnega polja in prikaže se tipkovnica.

b.

Vnesite vrednost za ure in se dotaknite možnosti

OK (V redu)

.

c.

Dotaknite se gumba

Save (Shrani)

, če želite shraniti nastavitev za ure.

d.

Dotaknite se besedilnega polja in prikaže se tipkovnica.

e.

Vnesite vrednost (1–59) za minute in se dotaknite gumba

OK (V redu)

.

f.

Dotaknite se gumba

Save (Shrani)

, če želite shraniti nastavitev za minute.

g.

Dotaknite se gumbov

AM (dopoldne)

ali

PM (popoldne)

.

h.

Prikazalo se bo vprašanje, ali želite uveljaviti spremembe za vse načrtovane dneve. Če želite
uveljaviti spremembe za vse načrtovane dneve se dotaknite možnosti

Yes (Da)

, za uveljavitev

sprememb samo za trenutno izbran datum pa se dotaknite možnosti

No (Ne)

.

i.

Dotaknite se gumba

Save (Shrani)

.

9.

Dotaknite se možnosti

Print End Time (Konec tiskanja)

, kjer nastavite razpored za čas, ko naj se

faksi ne tiskajo (odklenite funkcijo, ko se faksi shranjujejo v pomnilnik).

a.

Dotaknite se besedilnega polja in prikaže se tipkovnica.

b.

Vnesite vrednost za ure in se dotaknite možnosti

OK (V redu)

.

c.

Dotaknite se gumba

Save (Shrani)

, če želite shraniti nastavitev za ure.

98

Poglavje 3 Uporaba faksa

SLWW

background image

d.

Dotaknite se besedilnega polja in prikaže se tipkovnica.

e.

Vnesite vrednost (1–59) za minute in se dotaknite gumba

OK (V redu)

.

f.

Dotaknite se gumba

Save (Shrani)

, če želite shraniti nastavitev za minute.

g.

Dotaknite se gumbov

AM (dopoldne)

ali

PM (popoldne)

.

h.

Prikazalo se bo vprašanje, ali želite uveljaviti spremembe za vse načrtovane dneve. Če želite
uveljaviti spremembe za vse načrtovane dneve se dotaknite možnosti

Yes (Da)

, za uveljavitev

sprememb samo za trenutno izbran datum pa se dotaknite možnosti

No (Ne)

.

i.

Dotaknite se gumba

Save (Shrani)

.

SLWW

Razporejanje tiskanja faksov (zaklep pomnilnika)

99