HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Sporočilna vrstica stanja

background image

Sporočilna vrstica stanja

Med pošiljanjem in prejemanjem faksov se v vrstici stanja v zgornjem delu nekaterih zaslonov na dotik
prikaže informacija o stanju. Informacije o stanju vključujejo naslednja sporočila: Ready (Pripravljen),
Receiving call (Prejemam klic), Page sent (Stran je poslana) in druga.

SLWW

Sporočilna vrstica stanja

71