HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Dodajanje številke na obstoječi seznam za hitro klicanje

background image

Dodajanje številke na obstoječi seznam za hitro klicanje

Dodajanje številke na obstoječi seznam za hitro klicanje na tiskalnikih HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp

in 5035mfp ter HP Color LaserJet 4730mfp in 9500mfp

1.

Na glavnem zaslonu nadzorne plošče se dotaknite ikone

FAX (FAKS)

, ki prikaže zaslon Fax (Faks).

2.

Dotaknite se gumba

Speed Dial (Hitro klicanje)

, ki prikaže zaslon Speed Dial (Hitro klicanje).

3.

Dotaknite se potrditvenega polja pred številko za hitro klicanje. Za prikaz imena za hitro klicanje
boste morda morali uporabiti puščici za pomikanje.

4.

Dotaknite se gumba

Details (Podrobnosti)

, s katerim prikažete seznam številk za hitro klicanje.

5.

Dotaknite se gumba

Next Number (Naslednja številka)

.

6.

Na številski tipkovnici vtipkajte številko. Na ta način vnesite vse številke za hitro klicanje.

7.

Dotaknite se gumba

OK (V redu)

, s katerim sprejmete vnos za hitro klicanje.

Dodajanje številke na seznam za hitro klicanje na večnamenskih napravah HP LaserJet M3025 MFP, M3027

MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP ter HP Color LaserJet CM4730 MFP

in CM6040 MFP Series

1.

Na glavnem zaslonu nadzorne plošče se dotaknite ikone

FAX (FAKS)

, ki prikaže zaslon Fax (Faks).

2.

Dotaknite se gumba

Speed Dials (Številke za hitro klicanje)

, ki prikaže zaslon Speed Dial (Hitro

klicanje).

3.

Dotaknite se številke za

Speed Dial (Hitro klicanje)

, ki jo želite urediti.

4.

Dotaknite se gumba

Fax Numbers (Številke faksa)

in prikaže se tipkovnica.

5.

Na tipkovnici vtipkajte številko faksa, ki jo želite dodati na seznam za hitro klicanje.

OPOMBA:

Kazalec se privzeto postavi na naslednji prazen prostor pod zadnjo vneseno številko

faksa na seznamu za hitro klicanje.

6.

Z dotikom gumba

OK (V redu)

se vrnite na zaslon

Speed Dials (Številke za hitro klicanje)

.

7.

Z dotikom gumba

OK (V redu)

se vrnite na zaslon Fax (Faks).

88

Poglavje 3 Uporaba faksa

SLWW