HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Varne nastavitve

background image

Varne nastavitve

Dve nastavitvi – posredovanje in tiskanje faksov – sta zaščiteni funkciji in zahtevata vnos številke PIN.
Pri prvem dostopu do teh nastavitev boste morali določiti številko PIN. Ko jo boste določili, boste z njo
dostopali do obeh funkcij. Če ste torej številko PIN določili za posredovanje faksov, jo uporabite tudi za
tiskanje faksov in obratno. Določite lahko le en PIN za dostop do obeh zaščitenih nastavitev.

Če so za faks omogočena poročila o klicu s sličicami, se, kadar je omogočeno tiskanje ali posredovanje
faksov, poročilo natisne s sličico prve strani faksa. Za varno tiskanje faksov onemogočite tiskanje sličice
na poročilu faksa o klicu.