HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Logga in och logga ut

background image

Logga in och logga ut

HP:s inbyggda webbserver (EWS) har skärmbilder som du kan använda när du vill läsa
produktinformation och ändra konfigurationsalternativ. Skärmen som visas och inställningarna
på dem varierar beroende på hur du får åtkomst till den inbyggda webbservern: som en vanlig
användare, en IT-administratör eller en tjänsteleverantör. Lösenorden kan anpassas av en IT-
administratör eller en tjänsteleverantör.

På en lösenordsskyddad inbyggd webbserver är endast fliken Information tillgänglig för
användare som inte har loggat in med lösenord. Om inget lösenord har ställts in (vilket är
standard), visas alla flikarna.

Om ett lösenordsskydd har ställts in måste du logga in som en IT-administratör eller
tjänsteleverantör för att få åtkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver
(Inställningar, Digital Sending och Nätverk).

Obs!

Mer information om att ändra lösenord som en IT-administratör finns i

”Säkerhet” på sidan 33

.

Om du är tjänsteleverantör, se servicehandboken för mer information.

background image

4 Översikt

SVWW

Logga in som en användare

Använd följande procedur om du vill logga in på HP EWS som en administratör.

1

När du öppnat EWS klickar du på länken Logga in i övre-högra hörnet på skärmbilden.

Dialogrutan Ange nätverkslösenord visas (se bilden nedan). Utseendet på
inloggningsskärmen kan variera beroende på operativsystemet och webbläsaren.

2

Skriv

admin

som användarnamn, ange ditt lösenord, och klicka sedan på OK.

Logga ut som administratör

Använd följande procedur om du vill logga ut.

1

Klicka på länken Logga ut.

2

Utloggningen slutförs när du stänger webbläsaren.

VARNING!

Om du inte stänger webbläsaren fortsätter anslutningen till produktens EWS att köras, vilket kan
utgöra en säkerhetsrisk.

background image

SVWW

Navigera i HP:s inbyggda webbserver 5