HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ange alternativ för digital sändning

background image

Ange alternativ för digital
sändning

Administratörer kan använda skärmbilderna för digital sändning för att styra de digitala
sändningsfunktioner som vissa produkter erbjuder. Skärmbilderna är följande:

Allmänt (sidan 42)

Skicka till e-post (sidan 43)

Skicka till fax (sidan 46)

Adressera (sidan 50)

Adressbok (sidan 53)

Logg (sidan 54)

Förinställningar (sidan 55)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.