HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Adressbok

background image

Adressbok

Använd skärmen när du vill lägga till en fördefinierad lista med e-postadresser i form av en
kommaavgränsad fil (.CSV), som du vill importera till produktens interna adressbok. CSV-filen är
en vanlig textfil (i UTF-8-kodning) som innehåller varje e-postadress på en separat rad. En post
består av ett alias, vilket är det namn som visas, följt av ett komma och en e-postadress.
Aliasnamnen och e-postadresserna får inte innehålla några kommatecken. Exempel.

namn1, namn1@företaget.com

namn2, namn2@företaget.com

På produkten använder du aliasnamnet för att söka efter e-postadresser.

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

2

1

5

4

3

Bild

Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på

sidan 5

.

Filnamn på adressboksfil

I det här fältet anger du sökvägen till adressboksfilen (.CSV).

Klicka på den här knappen
när du vill bläddra efter en fil.

Klicka på den här knappen när du vill söka efter adressboksfilen.

Importera

När sökvägen till CSV-filen visas i fältet Filnamn i adressboken
klickar du på den här knappen när du vill importera adressboken
till produktens interna adressbok.

Radera enhetens adressbok Klicka på den här knappen om du vill radera innehållet i enhetens

interna adressbok.

1

2

3

4

5

background image

54 Ange alternativ för digital sändning

SVWW