HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Adressera

background image

Adressera

Om du vill att produkten ska kunna skicka skannade dokument måste du ange e-postadresser.
Produktens adresseringsfunktion förenklar denna process genom att den söker efter
destinationsadresser.

Använd skärmen Adressinställningar när du vill använda funktioner som låter produkten hämta
e-postadresser direkt från databasen på en LDAP-server i stället för från en replikerad LDAP-
adressbok. Om du använder LDAP-adressboken direkt kan du vara säker på att de senaste
adresserna används. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

1

3

4

5

9

10

11

12

8

6

7

14

15

13

2

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på sidan 5

.

Hjälp

Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på
fliken Digital sändning.

Tillåt enheten att få direkt
åtkomst till en LDAP-adressbok

Markera den här kryssrutan om du vill ge enheten direktåtkomst till en LDAP-
adressbok.

1

2

3

background image

SVWW

Adressera 51

LDAP-serverbindningsmetod

Anonym

Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-
servern om LDAP-servern inte kräver
inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-
databasen.

Enkel

Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-
servern om LDAP-servern kräver
inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-
databasen.
När det här alternativet är valt måste du ange
användare, lösenord och domän. Observera att
lösenordet skickas över nätverket okrypterat.

NTLM

Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-
servern om LDAP-servern kräver
inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-
databasen. Det här alternativet stöder NT
Challenge Response.
När det här alternativet är valt måste du ange
användare, lösenord och domän.

Obs!

Det här alternativet är inte
tillgängligt på alla produkter.

Uppgifter

Ange dessa inställningar om Enkel eller NTLM är valt i listan LDAP-
serverbindningsmetod
.

LDAP-server

Värdnamnet eller IP-adressen för LDAP-servern vars databas innehåller den centrala
adressboken.

Obs!

En del produkter känner bara igen IP-adresser. I så fall
konverteras värdnamn till motsvarande IP-adress.

Port

Skriv TCP/IP-portnumret på den server som bearbetar LDAP-förfrågningar. Detta
brukar vara port 389.

Sök server

Klicka på den här knappen om du vill söka efter tillgängliga LDAP-servrar.

Hitta inställningar

Klicka på den här knappen om du vill att produkten ska använda de bästa
inställningarna för den angivna servern när du söker efter LDAP-databasen.

Sök igenom rot

Skriv det särskiljande namnet (DN) på posten i LDAP-katalogen där sökningen efter
adress ska påbörjas. Ett DN-namn består av ”attribut=värde”-par som avskiljs med
kommatecken. Ett exempel:

ou=avdelningsnamn,o=företagsnamn,c=land

ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US

o=hp.com

ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com

Obs!

På vissa LDAP-servrar kan du låta sökroten vara tom (i så fall
kommer rotnoden att användas).

Metod för hämtning av
enhetsanvändarinformation

Exchange 5.5-
standardinställningar

Välj det här alternativet om du ansluter till en
Microsoft Exchange 5.5-server som kör LDAP.
LDAP-attributvärdena anges automatiskt.

Standardinställningar för
Active Directory

Välj det här alternativet om du ansluter till en
Microsoft Exchange Server 2000-server som kör
LDAP. LDAP-attributvärdena anges automatiskt.

Egna

Välj det här alternativet om du behöver konfigurera
LDAP-attributvärdena manuellt.

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

4

5

6

7

8

9

10

11

background image

52 Ange alternativ för digital sändning

SVWW