HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Avancerade adressinställningar

background image

Avancerade adressinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Sök på angivet namn med
LDAP-attributet

Skriv det attribut i LDAP-databasen som identifierar en person i adressboken. Värdet
för det här attributet jämförs med namnet som användaren skriver. På så sätt hämtas
personens e-postadress. Följande är exempel på möjliga LDAP-attribut:

uid: Användarnamn

cn: Gemensamt namn

sn: Efternamn

givenName: Förnamn

Hämta enhetsanvändarens
e-postadress med attributet

Skriv det LDAP-attribut som innehåller personens e-postadress. Följande är exempel
på två möjliga LDAP-attribut:

rfc822Mailbox

mail

Avancerade

Klicka på den här knappen när du vill öppna en ny skärm där du kan ange
avancerade LDAP-serverfunktioner. Mer information finns i

”Avancerade

adressinställningar” på sidan 52

.

Test

Klicka på den här knappen om du vill testa inställningarna som du har angett.

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

12

13

14

15

1

2

3

4

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och -menyer Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på sidan 5

.

Hjälp

Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på
fliken Digital sändning.

Avancerade
sökalternativ

Gör avancerade sökinställningar för LDAP-servern.

Hitta poster i databasen Ange om LDAP-sökfrågorna ska innefatta poster som börjar med en del av namnet eller

alla poster som innehåller en del av namnet var som helst i postens namn.

1

2

3

4

background image

SVWW

Adressbok 53