HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Skicka till epost

background image

Skicka till e-post

Produkten kräver en SMTP-gatewayserver (SMTP = Simple Mail Transport Protocol) för att
kunna vidarebefordra e-post till mottagarens e-postadress. Använd skärmen E-postinställningar
när du vill konfigurera SMTP-inställningar, ange maximal storlek för bifogade e-postfiler och
ange produktens standard-e-postadress. Du kan också ange ett standardämne för alla
e-postmeddelanden som produkten skickar. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder
skärmbilden.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och -menyer Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på sidan 5

.

Hjälp

Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på
fliken Digital sändning.

Skicka e-post

Skicka e-postmeddelanden till SMTP-gatewayservern direkt från produkten.

Enhetens SMTP-
gateway

Skriv IP-adressen eller värdnamnet på den SMTP-gatewayserver som ska hantera
e--postförfrågningar från enheten. Om du inte känner till IP-adressen eller
värddnamnet på SMTP-gatewayen klickar du på knappen Sök gateways och söker
efter en lämplig SMTP-gatewayserver på servern.

Obs!

En del enheter känner bara igen IP-adresser. I så fall
konverteras värdnamn till motsvarande IP-adress.

1

2

3

4

background image

44 Ange alternativ för digital sändning

SVWW

Maximal bilagestorlek

Välj maximal storlek på e-postbilagor som SMTP-gatewayservern kan överföra. Om
produkten behöver skicka en e-postbilaga som är större än den maximala storleken,
delas bilagan upp i mindre filer som skickas i flera e-postmeddelanden.

Sök gateways

Om du inte känner till IP-adressen eller värddnamnet på SMTP-gatewayen klickar du
på denna knapp och söker efter en lämplig SMTP-gatewayserver på nätverket.

Test

Tryck på den här knappen för att bekräfta att den angivna SMTP-gatewayservern är
giltig och fungerar.

E-postadress

Skriv e-postadressen till personen som ska fungera som standardavsändare.

Visa namn

Skriv namnet du vill ska visas i fältet ”Från” för e-postmeddelanden som skickas från
produkten. Du kan också använda det här fältet för att ta med instruktioner, till
exempel ”Skriv din e-postadress här”.

Obs!

Om ett namn inte anges, kommer den e-postadress som skrevs
in i fältet E-postadress att visas i fältet ”Från” för utgående
e-postmeddelanden.

Hindra
enhetsanvändare från
att ändra
standardinställningen
’Från:’ Adress

Markera den här kryssrutan om du vill vara säker på att allmänna användare inte
ändrar den e-postadress som administratören har angett.

Standardämne

Om du vill kan du skriva det ämne som ska visas på alla e-postmeddelanden som
produkten skickar. Du kan också använda det här fältet för att ta med instruktioner, till
exempel ”Skriv ett ämne för meddelandet”.

Avancerade

Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärm som du kan använda för att
ange inställningar för meddelandetext och bilagor för e-postmeddelanden som
produkten skickar. Mer information finns i

”Avancerade e-postinställningar” på

sidan 45

.

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

5

6

7

8

9

10

11

12

background image

SVWW

Skicka till e-post 45