HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Avancerade faxinställningar

background image

Avancerade faxinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

3

4

1

2

6

7

9

8

5

Obs!

Se tabellen nedan

om du vill ha
information om
bilderna.

background image

SVWW

Skicka till fax 49

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och -menyer Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på sidan 5

.

Hjälp

Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på
fliken Digital sändning.

Allmän

Gör allmänna inställningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och aktivera
eller avaktivera JBIG-komprimering och felkorrigering. Du kan också välja om du vill ha
en övertäckande rubrik (telefonnummer, tid och datum), så att den endast täcker en liten
del av sidan.

Skicka

Välj inställningar för fax som ska skickas från produkten, till exempel tonval och hur
många gånger du vill att produkten ska försöka om den mottagande faxlinjen är
upptagen eller faxmaskinen inte svarar.

Ta emot

Välj inställningar för mottagna fax, till exempel vilket utmatningsfack faxarna ska matas
ut i, om du vill att inkommande fax ska skalas till den pappersstorlek som ligger i
inmatningsfacket och numret till en annan faxprodukt som du vill att inkommande fax
ska vidarebefordras till.

Skriv ut aktivitetslogg

Klicka på den här knappen om du vill skriva ut faxaktivitetsloggen. Aktivitetsloggen visar
alla inkommande och utgående faxsamtal sedan faxloggen senast rensades. Loggen
skrivs ut på produkten.

Töm aktivitetsloggen

Klicka på den här knappen om du vill radera alla poster i loggen. HP rekommenderar att
du skriver ut faxaktivitetsloggen med jämna mellanrum för informationsändamål och
sedan rensar loggen så att den inte blir så stor.

Säkerhet

Klicka på den här knappen när du vill göra inställningar för säkerhetsfunktioner för det
interna modemet. Första gången du konfigurerar säkerhetsfunktionerna ombeds du att
ange (och bekräfta) en säkerhets-PIN-kod. Hädanefter kommer du att behöva den
koden för att kunna visa och konfigurera om säkerhetsfunktionerna.

Diagnostik

Klicka på den här knappen när du vill ange diagnostiska funktioner för det interna
modemet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

background image

50 Ange alternativ för digital sändning

SVWW