HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Hur hp instant support fungerar

background image

Information från produkten samlas in och skickas via en säker uppkoppling till Hewlett-Packard
Company när du klickar på hp instant support. På webbplatsen för hp instant support
bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en
anpassad webbsida som visas i webbläsarfönstret och som innehåller lättförståeliga texter och
bilder. Webbplatsen hp instant support vägleder dig också till andra tjänster som finns för
produkten.

Innan några produktdata skickas till Hewlett-Packard för analys kan du granska den information
(exempelvis serienumret, feltillstånd och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard
hanterar denna information konfidentiellt.