HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt

background image

Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt

Länkarna Min tjänsteleverantör och Mitt servicekontrakt visas endast om de har skapats av
tjänsteleverantören på skärmbilden Andra länkar på fliken Inställningar. Alla användare kan
sedan klicka på länken för att få information om tjänsteleverantören och servicekontraktet.
Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent på produkten.

När länkarna har skapats ändras utseendet på rutan Andra länkar så att den omfattar nya
länkar, vilket visas i illustrationen nedan.

background image

62 Använda Andra länkar som en resurs

SVWW

background image

SVWW