HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Innehåll

background image

Innehåll iii

Innehåll

1 Översikt

Vad är en inbyggd webbserver? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Fler funktioner med en enhet för permanent lagring . . . . . . . . . . . . . . .2
HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver . . . . . . . . . . . . . . . .2

Systemkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Öppna HP:s inbyggda webbserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Logga in och logga ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Navigera i HP:s inbyggda webbserver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

Enhetens status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Konfigurationssida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Status för förbrukningsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Händelselogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Användningssida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Information om enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Skriv ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Konfigurera enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet . . . . . . . . . . . . . .23

E-postserver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Konfigurera utgående e-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Konfigurera inkommande e-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Använda skärmbilden Varningar med en produkt . . . . . . . . . . . . . . . .26
Skicka e-postkommandon till produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

AutoSend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Redigera andra länkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Lägga till en länk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Ta bort en länk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Information om enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Datum & Tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Uppvakningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

4 Ange alternativ för digital sändning

Använda DSS-programvaran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Skicka till e-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Avancerade e-postinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Skicka till fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Avancerade faxinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Adressera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Avancerade adressinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

background image

iv Innehåll

SVWW

Adressbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Logg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Förinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Hur hp instant support fungerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Information som du kan få från hp instant support . . . . . . . . . . . . . . . 60

Beställ förbrukningsmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Produktsupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Sakregister

background image

SVWW

Vad är en inbyggd webbserver? 1

1