HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - AutoSend

background image

AutoSend

Använd skärmbilden AutoSend för att skicka information om produktkonfiguration och
användning av förbrukningsmaterial till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum. Med hjälp av
den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller någon
annan tjänsteleverantör som är utformad för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av
patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden,
tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Om du har en fast lagringsenhet installerad, till exempel en hårddisk, kan du lägga till upp till
tjugo e-postadresser. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du lägga till en
e-postadress.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad.

1

3

4

2

6

5

Bild

Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på

sidan 5

.

Aktivera AutoSend

Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen
AutoSend.

Skicka varje [intervall]

Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka
information om produktkonfiguration och förbrukningsmaterial till
destinationerna som angivits i fältet E-postdestinationer.

E-postdestinationer

Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka
produktkonfigurationsinformation till. Varje e-postadress kan vara
upp till 50 tecken.

1

2

3

4

background image

32 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

Om du vill aktivera funktionen AutoSend

Använd följande procedur om du vill göra funktionen AutoSend tillgänglig.

1

Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa
instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i

”E-postserver” på sidan 23

.)

2

Markera kryssrutan Aktivera AutoSend.

3

Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka
information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till
e-postmottagarna (som anges i nästa steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, månader
eller utskrivna sidor.

4

För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till
20 destinations-e-postadresser med hjälp av formuläret som visas på skärmen. (Om du inte
har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.)

5

Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du
kryssrutan Skicka till HP.

6

Klicka på Använd.

Skicka till HP

Markera den här kryssrutan om du vill skicka information om
enhetskofiguration och materialstatus till HP med jämna
mellanrum. Informationen skickas till en HP e-postadress
(exempelvis, minskrivare@hp.com) i en text-baserad fil med ett
.XML-filtillägg. Denna fil skapas på engelska.

Om du vill ha mer information om hur HP hanterar information
som skickas med AutoSend kan du klicka på Hewlett-Packards
riktlinjer för sekretess och integritet
.

Testa

Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och
skicka informationen genast så du kan vara säker på att
mottagaren får meddelandet.

Bild

Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds i området

5

6

background image

SVWW

Säkerhet 33