HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Konfigurera utgående epost

background image

Konfigurera utgående e-post

Du måste konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och
AutoSend.

1

Följande information behövs. (Administratören för organisationens nätverk och e-post brukar
tillhandahålla den information som krävs för att konfigurera utgående e-post.)

• IP-adressen till SMTP-servern på nätverket. EWS använder SMTP-serverns IP-adress för

att förmedla e-postmeddelanden till andra datorer.

• Domännamnets e-postsuffix som används för att adressera e-postmeddelanden inom

organisationen.

2

Markera kryssrutan Aktivera utgående e-post.

3

Ange SMTP-serverns IP-adress i textrutan SMTP-server.

4

Ange domännamnet och klicka på Använd för att spara ändringarna.