HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

background image

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

Den här proceduren är endast ett exempel. Liknande procedurer kan användas till att ange
andra menuposter.

Så här skriver du ut en konfigurationssida (exempelprocedur).

1

Klicka på INFORMATION.

2

Markera kryssrutan för den informationssida som du vill skriva visas eller skriva ut och klicka
sedan på Använd.

Obs!

Skrivardrivrutiner och program åsidosätter ofta alternativen som har angetts på menyerna Utskrift
och Pappershantering. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten.

Ändringar visas på skärmbilden Skrivarstatus, sidan Konfiguration och menyn Pappershantering.