HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ta bort en länk

background image

Ta bort en länk

Använd följande procedur när du vill ta bort en länk.

1

Under Användardefinierade länkar väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.

2

Klicka på Ta bort den markerade länken.

Andra länkar

hp instant support

Anslut till webbresurser som är till hjälp
med att lösa specifika problem och
fastställa vilka ytterligare tjänster som är
tillgängliga för din produkt. (Detaljerad
information, inklusive serienummer,
feltillstånd och status vidarebefordras till
HP:s kundtjänst. Hewlett-Packard Company
hanterar det här som konfidentiell
information.)

Beställ
förbrukningsmaterial

Anslut till en webbplats som gör det enkelt
att beställa förbrukningsmaterial online från
en valfri återförsäljare.

Produktsupport

Få åtkomst till hjälp för en specifik produkt
på HP:s webbplats.

Min tjänsteleverantör

Anslut till din tjänsteleverantörs hemsida.
Den här länken visas endast om
tjänsteleverantören har konfigurerat den.

Mitt servicekontrakt

Anslut till en sida som visar villkoren i ditt
servicekontrakt. Den här länken visas
endast om tjänsteleverantören har
konfigurerat den.

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

4

background image

36 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW