HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Säkerhet

background image

Säkerhet

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

1

2

3

4

Bild

Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på

sidan 5

.

Ange lösenord

Ange ett administratörslösenord för att reglera vem som ska få
åtkomst till EWS-flikarna Inställningar, Digital Sending och
Nätverk. När du har ställt in lösenordet uppmanas användare att
ange ett lösenord när de klickar på länken Logga in. Mer
information finns i

”Logga in och logga ut” på sidan 3

.

Skriv ut sida

Välj att göra skärmbilden Skriv ut sida tillgänglig i fliken
Information.

Visa på enhetens statussida Välj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas på skärmbilden

Enhetens status (på fliken Information).

1

2

3

4

background image

34 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW