HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Skicka epostkommandon till produkten.

background image

Skicka e-postkommandon till produkten.

En annan metod för att få informationssidor är att begära dem från produkten. När utgående och
inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis
statussidan för förbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den här
funktionen kan du använda för att lösa ett problem eller kontrollera status för
förbrukningsmaterial.

Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten Till, Från och Ämne
rätt sätt i e-postprogrammet.

1

Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa
instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i

”E-postserver” på sidan 23

.)

2

Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:

a

I fältet Till skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med
produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör
produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt"
och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".

b E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet Från med din retur-e-postadress.

c

I fältet Ämne skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan
begära en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSend-
sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-filformat skriver du
"this.configpage?configpage=email&format=html".

3

Klicka på Skicka.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot
e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till
avsändarens e-postadress (som den angetts i fältet Från i det ursprungliga e-postmeddelandet).

Obs!

Beroende på fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en
minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg.

Om fälten Till, Från och Ämne inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten
inget svarsmeddelande.

Sida

HTML-format

XML-format

Konfigurationssida

this.configpage?configPage
=email&format=html

this.configpage?configPage
=email&format=xml

Sidan Status för
förbrukningsmaterial

this.configpage?suppliesPage
=email&format=html

this.configpage?suppliesPage
=email&format=xml

AutoSend-sida

inte tillämpligt

this.configpage?autosend
=email&format=xml

background image

SVWW

AutoSend 31