HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - P

background image

P

papper

användning 14
standardstorlek, inställning 23

Pappershantering, meny 22
patron

beställa 35, 60
information om användning 14
status 12

PCL-dokument 18
PDF-filer, skriva ut 18
POP3-konfiguration 24
PRN-filer 18
produkter, definierade 1
produktsupport 61
PS-filer, skriva ut 18