HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Enhetens status

background image

Enhetens status

Använd skärmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och
tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

1

2

4

6

8

5

3

7

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och -menyer Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på

sidan 5

.

Status

Visar status för enheten (samma information som visas i teckenfönstret
på-kontrollpanelen).

Knappar på
kontrollpanelen

Använd dessa knappar precis som knapparna på själva produkten. Om
du vill välja vilka knappar som ska visas på skärmbilden går du till
skärmbilden Säkerhet på fliken Inställningar.

Förbrukningsmaterial

Visar i procent hur mycket som är kvar av de olika förbrukningsvarorna.

1

2

3

4

background image

SVWW

Enhetens status 9

Uppgifter om
förbrukningsmaterial

Öppnar skärmbilden Status för förbrukningsmaterial där du kan se
information om produktens förbrukningsmaterial.

Medier

Visar status- och konfigurationsinformation för in- och
utmatningsfacken.

Ändra inställningar

Öppnar skärmbilden Andra inställningar där du kan ändra på
inställningarna för papperstyp.

Funktioner och
egenskaper

Visar komponenterna som är installerade i produkten.

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

5

6

7

8

background image

10 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

SVWW