HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Händelselogg

background image

Händelselogg

Händelseloggen visar de senaste utskriftshändelserna, till exempel papperstrassel, servicefel
och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

1

2

5

3

6

4

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på

sidan 5

.

Nummer

Visar i vilken ordning felen inträffade. Det senaste felet har högst
nummer.

Sidantal

Visar hur många sidor som hade skrivits ut med produkten innan
felet uppstod.

Händelse

Visar de interna händelsekoderna för alla händelser.

Beskrivning eller typ

Visar en beskrivning av en del händelser.

Länken Produktsupport

Tar dig till HP:s supportwebbplats där du hittar produktspecifik
felsökningsinformation.

1

2

3

4

5

6

background image

14 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

SVWW