HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Konfigurationssida

background image

Konfigurationssida

Använd skärmbilden Konfigurationssidan om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att
lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör som exempelvis
DIMM-minnen. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

1

2

3

4

5

6

Obs!

Se tabellen nedan

om du behöver en
beskrivning av
meddelandena i den här
bilden.

background image

SVWW

Konfigurationssida 11

Bild

Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på

sidan 5

.

Information om enheten

Visar serienumret, versionsnummer och annan information om
enheten.

Installerade typer och
tillbehör

Visar alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL och
PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje DIMM- och
EIO-kortplats.

Minne

Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och
information om resursbesparing.

Säkerhet

Visar status för låsning av kontrollpanelen och alternativ för
skrivskydd.

Pappersfack och tillbehör

Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för de
olika facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller andra
tillbehör för pappershantering finns installerade i produkten visas
även information om dessa enheter här.

1

2

3

4

5

6

background image

12 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

SVWW