HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Status för förbrukningsmaterial

background image

Status för förbrukningsmaterial

Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om
förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det är bra att ha
artikelnumren till hands när man beställer förbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar
hur du använder skärmbilden.

1

3

2

4

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

EWS-flikar och
-menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver” på

sidan 5

.

Länken Beställ
förbrukningsmaterial

Använd denna funktion om du vill ansluta dig till en webbplats där du
kan
beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.

Information om
skrivarkassetter och
bildtrummma

Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent, ett uppskattat värde
för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut,
antalet sidor totalt som bearbetats med förbrukningsmaterialet,
serienummer på förbrukningsmaterialet, HP:s artikelnummer och
slutligen en indikation om förbrukningsmaterialet har nått statusen låg
eller inte.

Information om
förbrukningsmaterial
med lång livslängd

Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent och uppskattat värde
för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut.

1

2

3

4

background image

SVWW

Händelselogg 13