HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series Yardım

background image
background image
background image

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

Faks Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar
dışında, önceden yazılı izin alınmadan
çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi
yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber
verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler,
söz konusu ürün ve servislerle birlikte
sunulan açık garanti bildirimlerinde
belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir
garanti oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım
hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
değildir.

Edition 1, 04/2008

Parça numarası: Q3701-91083

Ticari Marka Bilgileri

Microsoft® ve Windows® Microsoft
Corporation'ın ABD'de tescilli ticari
markalarıdır.

Bu belge içinde adı geçen tüm ürünler ilgili
şirketlerin ticari markaları olabilir.

Yerel ülke/bölge yasaları bu ürünün belirtilen
ülkelerin/bölgelerin dışında kullanılmasını
yasaklayabilir. Onaylanmamış iletişim
donanımlarının (faks makinelerinin) kamu
telefon şebekelerine bağlanması birçok
ülkede/bölgede kesinlikle yasaktır.

ENERGY STAR® ve ENERGY STAR®
logosu, ABD Çevre Bakanlığı'nın ABD'de
tescilli markalarıdır.

background image

İçindekiler

1 Kurulum

Faks aksesuarındaki parçalar .............................................................................................................. 2
Faks aksesuarını takma ....................................................................................................................... 3

HP LaserJet 9040/9050mfp'faks aksesuarını takma/değiştirme .......................................... 3
HP LaserJet 4345mfp’de faks aksesuarını takma/değiştirme .............................................. 6
HP LaserJet M4345 MFP'de faks aksesuarını takma/değiştirme ........................................ 9
HP Color LaserJet 4730mfp ve HP Color LaserJet CM4730 MFP’de faks aksesuarını
takma/değiştirme ............................................................................................................... 11
HP LaserJet M5025 MFP ve M5035 MFP'de faks aksesuarını takma/değiştirme ............. 19
HP Color LaserJet CM6040 MFP Serisi’nde faks aksesuarını takma/değiştirme .............. 22
HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP’de faks aksesuarını takma/değiştirme ............... 30

Faks İşlevini Doğrulama ..................................................................................................................... 34
Gerekli faks ayarları ........................................................................................................................... 35

Faks Yapılandırma Sihirbazı .............................................................................................. 35
Faks ayarları menüsüne erişme ........................................................................................ 35
HP LaserJet 4345mfp ve 9040/9050mfp ile HP Color LaserJet 4730mfp ve 9500mfp için
tarih ve saati ayarlama ....................................................................................................... 35
HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040
MFP, M9050 MFP ile HP Color LaserJet CM4730 MFP ve CM6040 MFP Serisinde tarih
ve saati ayarlama ............................................................................................................... 36
MFP/faks aksesuarının ülke/bölgesini ayarlama, doğrulama veya değiştirme .................. 36
Faks başlığını ayarlama .................................................................................................... 37

2 Faks ayarlarını yapılandırın

Uzaktan faks yapılandırma ................................................................................................................. 40

Web tarayıcısı .................................................................................................................... 40
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 40
HP MFP Dijital Gönderme Yazılımı Yapılandırma Yardımcı Programı .............................. 41

Faks gönderme ayarları ..................................................................................................................... 42

Çevir sesi algılama ayarını yapma ..................................................................................... 42
Kaplama başlığını ayarlama (giden fakslar) ...................................................................... 42
Çevirme modunu ayarlama ................................................................................................ 43
Arama Öneki Ayarlama ...................................................................................................... 44
Yeniden arama koşullarını ayarlama ................................................................................. 45

Meşgulse yeniden ara seçeneğini ayarlama ..................................................... 45

TRWW

iii

background image

Yanıt vermiyorsa yeniden ara seçeneğini ayarlama ......................................... 45
Yeniden arama aralığını ayarlama .................................................................... 46

Giden faksın çözünürlüğünü ayarlama .............................................................................. 47
Faturalama kodlarını ayarlama .......................................................................................... 47
JBIG sıkıştırma modunu ayarlama .................................................................................... 48
Keskinlik ayarını değiştirme ............................................................................................... 49
Arka plan ayarını değiştirme .............................................................................................. 49
Açık/koyu ayarını değiştirme .............................................................................................. 50
Faks Numarası Onayını etkinleştirme ................................................................................ 51
Faks Numarası Hızlı Arama Eşleşmesini etkinleştirme ..................................................... 51

Faks alma ayarları .............................................................................................................................. 52

Açmak için çalma sayısını ayarlama .................................................................................. 52
Gelen faksları damgalama (gelen fakslar) ......................................................................... 52
Sayfaya sığdır ayarını yapma ............................................................................................ 53
Kağıt tepsisini ayarlama ..................................................................................................... 54
Hedef bölmeyi ayarlama .................................................................................................... 54
Gelen faksları engelleme ................................................................................................... 55

Engellenen fakslar listesi oluşturma .................................................................. 55
Engellenen fakslar listesinden numara silme .................................................... 56
Engellenen fakslar listesinden tüm numaraları silme ........................................ 56

Yoklama ile faks alma işlevini başlatma ............................................................................ 57
Bildirim ayarlarını değiştirme ............................................................................................. 58

Hata düzeltme modunu ayarlama ...................................................................................................... 60
Modemin sesi düzeyini ayarlama ....................................................................................................... 61
Zil sesi düzeyini ayarlama .................................................................................................................. 62

3 Faksı Kullanma

Faks işlev ekranı ................................................................................................................................ 64

HP LaserJet 4345mfp ve 9040/9050mfp ile HP Color LaserJet 4730mfp ve 9500mfp'de
faks işlev ekranı ................................................................................................................. 64
HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040
MFP, M9050 MFP ile HP Color LaserJet CM4730 MFP ve CM6040 MFP Serisi faks
işlev ekranı ......................................................................................................................... 65

Durum iletisi çubuğu ........................................................................................................................... 67
Faks gönderme .................................................................................................................................. 68

Faks gönderme - numaraları elle girme ............................................................................. 68
Hızlı arama işlevini kullanarak faks gönderme .................................................................. 71
Dokunmatik hızlı arama işlevini kullanarak faks gönderme ............................................... 72
Hızlı arama listesinde ada göre arama .............................................................................. 73
Telefon rehberindeki numaraları kullanarak faks gönderme .............................................. 74
DSS faks telefon rehberinde arama ................................................................................... 76

Faksı iptal etme .................................................................................................................................. 78

Geçerli faks iletimini iptal etme .......................................................................................... 78
Bekleyen tüm faksları iptal etme ........................................................................................ 78

iv

TRWW

background image

Faks alma ........................................................................................................................................... 80
Hızlı arama listeleri oluşturma ve silme .............................................................................................. 81

Hızlı arama listesi oluşturma .............................................................................................. 81
Hızlı arama listesini silme .................................................................................................. 82
Hızlı arama listesinden tek bir numara silme ..................................................................... 82
Mevcut bir hızlı arama listesine numara ekleme ................................................................ 83

Dokunmatik tuşlara hızlı arama listeleri atama ................................................................................... 84

HP LaserJet 4345mfp ve 9040/9050mfp ile HP Color LaserJet 4730mfp ve 9500mfp'de
dokunmatik bir tuşa hızlı arama atama .............................................................................. 84
HP LaserJet 4345mfp ve 9040/9050mfp ile HP Color LaserJet 4730mfp ve 9500mfp'de
hızlı arama listelerini silme veya dokunmatik tuşlara yeniden atama ................................ 84

Sesli Aramalar ve Yeniden Denemeler .............................................................................................. 85

Faks Arama Raporu ........................................................................................................... 85
Faks Etkinliği Günlüğü ....................................................................................................... 85
T.30 Raporu ....................................................................................................................... 85

Güvenlik gerektiren ayarlar ................................................................................................................ 86

PIN numaranızı değiştirme ................................................................................................ 86

Faks iletme işlevini ayarlama ............................................................................................................. 88
Faks yazdırmayı zamanlama (bellek kilidi) ......................................................................................... 90

Faks yazdırma yöntemi ...................................................................................................... 90
Faks yazdırma zamanlaması özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma ................. 90
Faks yazdırma zamanlaması oluşturma ............................................................................ 92

Faksı VoIP ağları üzerinde kullanma .................................................................................................. 95

4 Faks sorunlarını çözme

Faksınız doğru şekilde kuruldu mu? ................................................................................................... 98

Ne tür bir telefon hattı kullanıyorsunuz? ............................................................................ 98
Akım düzenleyici aygıt kullanıyor musunuz? ..................................................................... 98
Bir telefon şirketinin sesli mesaj sistemini ya da telesekreter kullanıyor musunuz? .......... 98

Faks aksesuarının durumunu kontrol etme ........................................................................................ 99
Faks özelliği çalışmıyor .................................................................................................................... 100
Faksla ilgili genel sorunlar ................................................................................................................ 101
Faks alma ile ilgili sorunlar ............................................................................................................... 102
Faks gönderme ile ilgili sorunlar ....................................................................................................... 104
Hata kodları ...................................................................................................................................... 105
Faks hata iletileri .............................................................................................................................. 106

Faks iletileri gönderme ..................................................................................................... 106
Faks iletisi alma ............................................................................................................... 108

Faks günlükleri ve raporları .............................................................................................................. 109

Faks arama raporunu yazdırma (küçük resimli) .............................................................. 109

Faks arama raporu yazdırma özelliğini programlamak için ............................. 110

Faks etkinlik günlüğünü yazdırma ................................................................................... 111
Faturalama kodu raporunu yazdırma ............................................................................... 112
Faks etkinlik günlüğünü ve faturalama kodu raporunu temizleme .................................. 113

TRWW

v

background image

Engellenen fakslar listesi raporunu yazdırma .................................................................. 113
Hızlı arama listesi raporunu yazdırma ............................................................................. 114

Hizmet ayarları ................................................................................................................................. 115
Ürün bilgisi yükseltmeleri .................................................................................................................. 117

Ek A Servis ve destek

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi ............................................................................................ 120
HP Müşteri Hizmetleri ....................................................................................................................... 121

World Wide Web .............................................................................................................. 121
E-posta ............................................................................................................................ 121
Telefon numarası ............................................................................................................. 121

Ek B Özellikler

Faks aksesuarı ürün özellikleri ......................................................................................................... 124
Yedek parçalar ve aksesuarlar ......................................................................................................... 125

Ek C Yasal Bilgiler

Çevreci Ürün Yönetim Programı ...................................................................................................... 128
Uyumluluk bildirisi ............................................................................................................................. 129
ABD Federal İletişim Komisyonu ...................................................................................................... 130

FCC 15. Bölüm Uyumluluk Bildirisi .................................................................................. 130
FCC 68. Bölüm Telekom ................................................................................................. 130
Telefon Müşterilerini Koruma Yasası (ABD) .................................................................... 131

Kanada İletişim Bakanlığı ................................................................................................................. 132

Kanada ile İlgili Sınırlamalar ............................................................................................ 132

Diğer mevzuat bilgileri ...................................................................................................................... 133

Avrupa Birliği ülkelerine/bölgelerine ilişkin mevzuat bilgileri ............................................ 133
Yeni Zelanda Telekom Bölümü İçin Uyarı ....................................................................... 133
Güney Afrika İçin Uyarı .................................................................................................... 134
TAYVAN BSMI A Sınıfı Uyarısı ....................................................................................... 134

Dizin ................................................................................................................................................................. 135

vi

TRWW

background image

1