HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Faksı VoIP ağları üzerinde kullanma

background image

Faksı VoIP ağları üzerinde kullanma

VoIP teknolojisi analog telefon sinyalini dijital bitlere dönüştürür. Bunlar daha sonra Internet’te taşınan
paketler halinde birleştirilir. Paketler hedefte ya da hedefe yakın bir yerde tekrar analog sinyallere
dönüştürülür ve iletilir.

Bilginin Internet’te iletimi analog yerine dijital olarak yapılır. Bu nedenle faks iletimi için analog Genel
Anahtarlı Telefon Şebekeleri’nden (PSTN) farklı faks ayarları gerektirebilecek farklı sınırlamalar vardır.
Faks zamanlamaya ve sinyal kalitesine çok bağımlıdır, bu nedenle bir faks iletimi bir VoIP ortamına
daha fazla duyarlıdır.

Aşağıda Analog Fax Accessory 300 için bir VoIP hizmetine bağlandığı zaman önerilen ayar değişiklikleri

yer almaktadır:

Faks V.34 modunda ve Hata Düzeltme Modu (ECM) açıkken başlayın. V.34 protokolü, VoIP
ağlarını barındırmak için gereken her türlü iletim hızı değişiklikleriyle çalışabilir.

Cihaz V.34’e ayarlıyken çok sayıda hata ya da yeniden deneme olursa, V.34’ü Kapalı olarak
ayarlayın ve Maksimum Baud Hızı öğesini 14.400 bps olarak ayarlayın.

Hatalar ve yeniden denemeler devam ederse daha düşük bir faks hızı belirleyin; bazı VoIP
sistemleri faks ile ilgili daha yüksek sinyal hızlarında çalışamaz. Maksimum Baud Hızı’nı 9.600 bps
olarak ayarlayın.

Nadir durumlarda hatalar devam ederse üründeki ECM’yi kapatın. Resim kalitesi düşebilir. Bu ayarı
kullanmadan önce ECM kapalıyken resim kalitesinin kabul edilebilir olduğundan emin olun.

Önceki ayar değişikliği VoIP faks kalitesini artırmazsa, yadım için VoIP sağlayıcınızla iletişim kurun.

TRWW

Faksı VoIP ağları üzerinde kullanma

95

background image

96

Bölüm 3 Faksı Kullanma

TRWW

background image

4