HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Faks alma

background image

Faks alma

Faks aksesuarı gelen faksları aldığında yazdırmadan önce belleğe kaydeder. Tüm faks kaydedildikten
sonra yazdırılır ve ardından bellekten silinir. Faks Yazdırma Zamanlaması etkinleştirilmemişse, fakslar
alınırken yazdırılır. Faks Yazdırma Zamanlaması etkinse gelen tüm fakslar belleğe kaydedilir,
yazdırılmaz. Faks Yazdırma Zamanlaması devre dışı bırakıldığında kaydedilen tüm fakslar yazdırılır.
Daha fazla bilgi için, bkz.

Faks yazdırmayı zamanlama (bellek kilidi) sayfa 90

.

Bir faksın alınma yönteminde değişiklik yapmak için faks alımı ile ilgili varsayılan ayarları
değiştirebilirsiniz. Bu ayarlarda aşağıdaki seçenekler vardır:

Yanıtlama zil sesi sayısını seçme

Fakslara tarih, saat ve sayfa numarası yazdırma (damga)

Giriş kağıdı tepsisini ve hedef bölmeyi seçme

Faksları başka bir numaraya iletme

Belirli numaralardan gelen faksları engelleme

Faks yazdırma zamanlaması (bellek kilidi)

Bu menü ayarlarının değiştirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.

Faks ayarlarını yapılandırın

sayfa 39

.

NOT:

Gelen faksları iptal edemezsiniz.

80

Bölüm 3 Faksı Kullanma

TRWW