HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Güvenlik gerektiren ayarlar

background image

Güvenlik gerektiren ayarlar

Faks iletme ve faks yazdırma ayarları güvenlik gerektiren işlevlerdir ve PIN gerektirir. Bu işlevlerden
birine ilk erişiminizde sizden bir PIN oluşturmanız istenir. PIN numarasını oluşturduktan sonra her iki
işleve erişmek için de kullanabilirsiniz. Yani, faks iletme için oluşturulan bir PIN, faks yazdırma ayarına
erişmek için veya faks yazdırma için oluşturulan bir PIN, faks iletme ayarına erişmek için kullanılabilir.
Güvenlik gerektiren bu ayarlara erişmek için yalnızca tek bir PIN oluşturulabilir.

Faks arama raporu küçük resimlerle yazdırılacak şekilde etkinleştirilmişse, faks yazdırma veya faks
iletme etkinleştirildiğinde faksın ilk sayfasının küçük bir resmini içeren bir rapor yazdırılır. Faks yazdırma
işlevinin güvenli yapılmasını istiyorsanız, faks arama raporunda küçük resim yazdırmayı devre dışı
bırakın.