HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Uzaktan faks yapılandırma

background image

Uzaktan faks yapılandırma

Faks aksesuarını MFP kontrol panelinden yapılandırabileceğiniz gibi, çeşitli yazılım araçlarını kullanarak
uzaktan da yapılandırabilirsiniz. MFP'de katıştırılmış Web sunucusu (EWS) bulunduğundan, faks
aksesuarını bir Web tarayıcısı veya HP Web Jetadmin (WJA) yoluyla Web'den yapılandırabilirsiniz. Faks
aksesuarını, ağa bağlı bir bilgisayarda HP MFP Dijital Gönderme Yazılımı Yapılandırma Yardımcı
Programı'nı (DSS) kullanarak ağ üzerinden de yapılandırabilirsiniz. Bu araçlar bu belgede açıklanan
MFP faks menüsündeki faks aksesuarı yapılandırma ayarlarının çoğuna erişim sağlar.

NOT:

DSS yapılandırma yardımcı programı, MFP'deki analog faks işlevini devre dışı bırakabilir veya

etkinleştirebilir. DSS yapılandırma yardımcı programı analog faksı devre dışı bırakırsa ve ardından
MFP'nin bağlantısı yapılandırma yardımcı programından kesilirse, EWS'de Faks Gönder veya WJA
Dijital Gönderme menüsünü göremezsiniz. Böyle bir durumda, MFP'nin analog faks işlevini DSS
yapılandırma yardımcı programını kullanarak etkinleştirin.