HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Faks iletileri gönderme

background image

Faks iletileri gönderme

Tablo 4-1

Faks iletileri gönderme

İleti

Hata No.

Açıklama

Eylem(ler)

İptal Edildi

0

Faks kullanıcı tarafından MFP
kontrol panelinde iptal
edilmiş.

Yok.

Başarılı

yok

Faks başarıyla gönderildi.

Yok.

Hata - Meşgul

0

Alıcı faks makinesi meşgul.

Faks otomatik olarak açığa
alınacaktır

106 Bölüm 4 Faks sorunlarını çözme

TRWW

background image

İleti

Hata No.

Açıklama

Eylem(ler)

(yapılandırılmışsa), aksi
takdirde faksı sonra yeniden
göndermeyi deneyin.

Yanıt Yok

0

Alıcı faks makinesi aramaya
yanıt vermiyor.

Alıcı faks makinesinin
bağlantısı kesilmiş ya da
cihaz kapanmış olabilir;
makineyi kontrol etmek için
alıcı taraf ile iletişim kurun.
Yeniden göndermeyi deneyin.

Sıkıştırma Hatası

Herhangi biri

Faks bozuk olabilir ya da
gönderilmeyebilir.

Faksı yeniden göndermeyi
deneyin.

Çevir Sesi Yok

0

Faksı gönderirken bir çevir
sesi algılanmadı.

Telefon hattının etkin
olduğunu doğrulayın; faks
gönderme işlevini çevir sesi
"algılamayacak" şekilde
ayarlayın.

Modem Başarısız

Herhangi biri

Dahili faks modemden
MFP’ye beklenmeyen ya da
kötü tepki.

Faksı yeniden göndermeyi
deneyin; hata devam ederse
servis ile iletişim kurun.

İletişim Hatası

17 ya da 36

Gönderici ile alıcı arasında
telefon bağlantısı kesildi.

Faksı yeniden göndermeyi
deneyin.

İletişim Hatası

17 ya da 36 yanında herhangi
biri

Faks iletiminin kesildiği ya da
beklenen şekilde işlenmediği
genel iletişim sorunu.

Faksı yeniden göndermeyi
deneyin; hata devam ederse
servis ile iletişim kurun.

Alan Hatası

0

Faks görüntü dosyası
okunamıyor ya da diske
yazılamıyor; MFP diski bozuk
ya da MFP disk alanı yetersiz
olabilir.

Faksı yeniden göndermeyi
deneyin; hata devam ederse
servis ile iletişim kurun.

Sayfa Hatası

0

Uyumsuz sayfa genişliği ya da
sayfada çok fazla kötü satır
var.

Faksı yeniden göndermeyi
deneyin; hata devam ederse
servis ile iletişim kurun.

Bellek Hatası

0

MFP’de yetersiz RAM belleği. Hata devam ederse MFP’ye

RAM eklemek gerekebilir.

İş Başarısız

Herhangi biri

Faks arızası; faks işi
tamamlanmadı.

Faksı yeniden göndermeyi
deneyin; hata devam ederse
servis ile iletişim kurun.

Güç Arızası

0

Faks gönderme MFP’sindeki
faks iletimi sırasında bir güç
arızası oluştu.

Faksı yeniden göndermeyi
deneyin.

Faks Algılanmadı

17 ya da 36

Alıcı tarafta bir faks makinesi
algılanamadı.

Faks numarasını doğrulayın
ve alıcıdan fak makinesinin
açık ve bağlı olduğunu
doğrulamasını isteyin;
ardından faksı tekrar
göndermeyi deneyin.

Tablo 4-1

Faks iletileri gönderme (devam)

TRWW

Faks hata iletileri 107