HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Faks iletisi alma

background image

Faks iletisi alma

Tablo 4-2

Faks iletisi alma

İleti

Hata No.

Açıklama

Eylem(ler)

Başarılı

yok

Faks alma işlemi tamam.

Yok.

Engellendi

yok

Faks alımı, alıcı faks makinesi
tarafından engellenen
numara özelliği ile
engellenmiş.

Yok.

Modem Başarısız

Herhangi biri

Dahili faks modemden
MFP'ye beklenmeyen ya da
kötü tepki. Bir faks gelirken
başka bir faksın gönderilmeye
çalışılması örnek
gösterilebilir.

Faksı yeniden gönderin; hata
devam ederse servis ile
iletişim kurun.

İletişim Hatası

17, 36

Gönderici/alıcı arasında
telefon bağlantısı kopmuş ya
da kesintiler meydana gelmiş.

Göndericinin faksı yeniden
göndermesini sağlayın
(gönderen makine otomatik
olarak yeniden denemiyorsa).

İletişim Hatası

17 ya da 36 yanında herhangi
biri

Faks iletiminin kesildiği ya da
beklenen şekilde işlenmediği
genel iletişim sorunu.

Faksı yeniden gönderin; hata
devam ederse servis ile
iletişim kurun.

Alan Hatası

0

Görüntü dosyası okunamıyor
ya da diske yazılamıyor; MFP
diski bozuk ya da MFP disk
alanı yetersiz olabilir.

Faksı yeniden gönderin; hata
devam ederse servis ile
iletişim kurun.

Sayfa Hatası

0

Uyumsuz sayfa genişliği ya da
sayfada çok fazla kötü satır
var.

Faksı yeniden gönderin; hata
devam ederse servis ile
iletişim kurun.

Bellek Hatası

0

MFP’de yetersiz RAM belleği. Hata devam ederse MFP’ye

ek RAM belleği eklemek
gerekebilir.

Sıkıştırma Hatası

0

Bozuk faks - alınan görüntü
dosyasının kodu çözülemedi.

Faksı yeniden gönderin;
zaten etkin değilse ECM’yi
(Hata Düzeltme Modu)
etkinleştirin.

Yazdırma Başarısız

0

Bozuk faks - alınan görüntü
dosyasının kodu çözülemedi.

Faksı yeniden gönderin;
zaten etkin değilse ECM’yi
(Hata Düzeltme Modu)
etkinleştirin.

Yoklama Geçersiz

0

Faks yoklama işlevi başka bir
makineden bir faks almaya
çalıştı fakat mevcut herhangi
bir faks yoktu.

Yoklanan faks makinesinin
yöneticisi ile iletişim kurun ve
bir faksın olduğunu
doğrulayın, ardından tekrar
deneyin.

İş Başarısız

Herhangi biri

Faks arızası; bu belirli bir
duruma özel olmayan tüm
arızaları kapsar.

Faksı yeniden gönderin; hata
devam ederse servis ile
iletişim kurun.

Güç Arızası

0

Faks alımı sırasında bir güç
arızası oluştu.

Göndericinin faksı yeniden
göndermesini sağlayın.

Faks Algılanmadı

17, 36

Faksa bir sesli arama yapıldı. Yok

108 Bölüm 4 Faks sorunlarını çözme

TRWW