HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - HP Color LaserJet CM6040 MFP Serisi’nde faks aksesuarını takma/değiştirme

background image

HP Color LaserJet CM6040 MFP Serisi’nde faks aksesuarını takma/

değiştirme

HP Color LaserJet CM6040 MFP Serisi’nde analog faks aksesuarını takmak için bu yordamı kullanın.

1.

MFP’yi kapatın ve MFP’nin elektrik kablosunu çıkarın.

Şekil 1-26

Gücü kapatma

Şekil 1-27

Elektrik kablosunu çıkarma

2.

MFP'nin tüm kablolarını çıkarın.

Şekil 1-28

Kabloları çıkarma

22

Bölüm 1 Kurulum

TRWW

background image

3.

Üst ve alttaki mandalları biçimlendirici biriminin ortasına doğru sıkıştırın ve biçimlendirici birimini
dikkatli bir şekilde MFP’den çıkarın. Biçimlendirici birimini temiz, düz, topraklı bir yüzeye koyun.

Şekil 1-29

Siyah mandalları çekme

4.

Faks kartı bandının sol tarafını yukarı kaldırın.

Şekil 1-30

Faks kartı bandının sol tarafını yukarı kaldırma

TRWW

Faks aksesuarını takma

23

background image

5.

Faks kartı bandının sağındaki mandalı sola doğru itin.

Şekil 1-31

Mandalı faks kartı bandının sol tarafına doğru serbest bırakma

6.

Faks kartı bandını kaldırarak çıkartın.

Şekil 1-32

Faks kartı bandını çıkarma

24

Bölüm 1 Kurulum

TRWW

background image

7.

Takılı bir faks aksesuarını değiştiriyorsanız, aksesuarı çıkarmak için yukarı doğru çekin.

Şekil 1-33

Takılı faks aksesuarını değiştirme

8.

Faks aksesuarını antistatik ambalajından çıkarın.

Faks aksesuarı elektrostatik boşalmaya (ESD) karşı duyarlı parçalar içerir. Faks aksesuarını
antistatik torbasından çıkarıp makineye takarken, statik elektriğe karşı koruma sağlayan bir nesne
(örneğin, MFP’nin metal kasasına bağlanmış topraklamalı bilek bandı) kullanın veya diğer elinizle
MFP’nin metal kısmına dokunun.

TRWW

Faks aksesuarını takma

25

background image

9.

Faks aksesuarını iki kılavuzla hizalayın. Bağlantı pimlerinin hizalandığından emin olun ve ardından
faks aksesuarını yerine yerleştirin. Faks aksesuarının biçimlendiriciye tam olarak yerleştiğinden
emin olun.

Şekil 1-34

Faks aksesuarını takma

10.

Faks kartı bandını değiştirin.

Şekil 1-35

Faks kartı bandını değiştirme

26

Bölüm 1 Kurulum

TRWW

background image

11.

Faks kartı bandının sağ tarafındaki mandalı sabitleyin.

Şekil 1-36

Faks kartı bandının sağ tarafındaki mandalı sabitleme

12.

Faks kartı bandının sol tarafındaki mandalı sabitleyin.

Şekil 1-37

Faks kartı bandının sol tarafındaki mandalı sabitleme

TRWW

Faks aksesuarını takma

27

background image

13.

Biçimlendirici birimini, üst ve alt taraftaki çıkıntılarla hizalayın ve birimi MFP’deki yerine doğru
kaydırın. Biçimlendirici birimindeki siyah mandalları, tık sesiyle yerlerine oturana kadar dışarı doğru
itin.

Şekil 1-38

Biçimlendirici birimini hizalama

14.

Tüm kabloları yeniden takın ve MFP’yi açın.

Şekil 1-39

Kabloları yeniden takma

NOT:

Faks aksesuarını bir telefon hattına bağlarken, faks aksesuarı için kullanılan telefon

hattının başka herhangi bir aygıt tarafından kullanılmayan ayrı bir hat olmasına dikkat edin. Ayrıca,
faks bazı dijital PBX sistemlerine bağlandığında düzgün çalışmayacağından bu hattın analog bir
hat olması gerekir. Hattınızın analog mu yoksa sayısal mı olduğundan emin değilseniz, telekom
hizmetleri sağlayıcınıza başvurun.

NOT:

HP, aksesuarın düzgün çalışması için faks aksesuarı ile birlikte gelen telefon kablosunun

kullanılmasını önerir.

28

Bölüm 1 Kurulum

TRWW

background image

15.

Elektrik kablosunu MFP’ye takın ve ardından cihazı açın.

Şekil 1-40

Elektrik kablosunu takma

Şekil 1-41

Gücü açma

TRWW

Faks aksesuarını takma

29

background image

16.

Faks aksesuar setinde bulunan telefon kablosunu bulun. Telefon kablosunun bir ucunu
biçimlendirici üzerindeki faks aksesuarı telefon girişine bağlayın. Bağlantı ucunu yerine oturana
kadar itin.

Şekil 1-42

Telefon kablosunu takma

17.

Telefon kablosunun diğer ucunu duvardaki telefon girişine bağlayın. Bağlantı ucunu tık sesini
duyana kadar veya bağlantı ucu tam olarak yerine oturana kadar içeri itin. Ülkeye/bölgeye bağlı
olarak çeşitli türde bağlantı uçları bulunduğundan, bağlantı ucu yerine oturduğunda duyulabilir bir
ses çıkabilir veya çıkmayabilir.