HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - FCC 68. Bölüm Telekom

background image

FCC 68. Bölüm Telekom

Sizden istenirse, bu ürünle birlikte verilen SocketModem kartı ile ilgili aşağıdaki bilgileri telefon şirketine
vermeniz gerekir:

Üretici:

Multi-Tech Systems, Inc.

2205 Woodale Drive

Mounds View, MN 55112

USA

Ticari Ad:

Modem Modülü

Model Numarası:

MT5634SMI

FCC Kayıt No:

AU7-USA-25814-M5-E

Zil Sesi Eşleniği:

0.3B

Modüler Uç (USOC):

RJ11C veya RJ11W (tek hat)

ABD'deki Servis Merkezi:

ABD

(763) 785-3500

(763) 785-9874 Faks

Bu donanım FCC Kuralları'nın 68. Bölümü'ne uygundur. Socket Modem Modülü'nün üzerinde, başka
bilgilerle birlikte FCC kayıt numarasını ve bu donanımın zil sesi eşdeğer sayısını (REN) içeren bir etiket
vardır. Gerekli durumda talep edildiğinde, bu bilgilerin telefon şirketine verilmesi zorunludur. REN,
telefon hattına bağlanacak aygıt sayısını belirlemek için kullanılır. Telefon hattında fazla REN olursa,
gelen telefonlarda zil sesi duyulmayabilir. Hepsinde olmasa da, çoğu alanda REN toplamı beşi (5.0)
geçmemelidir. Hatta bağlanabilen ve toplam REN tarafından belirlenen aygıt sayısından emin olmak
için, arama alanına ilişkin en fazla REN sayısını öğrenmek üzere Telefon Şirketine başvurun.

Donanım aşağıdaki USOC yuvalarını (fişleri) kullanır: RJ11C veya RJ11W (tek hat)

FCC uyumlu bir telefon kablosu ve modüler priz bu donanımla birlikte verilir. Bu donanım telefon
şebekesine bağlanmak üzere tasarlanmıştır veya 68. Bölüm'e uygun, uyumlu modüler fiş kullanılarak

130 Ek C Yasal Bilgiler

TRWW

background image

yapılan bir kablo sistemi gerektirir. Bu donanım, telefon şirketinin sağladığı paralı hizmetle kullanılamaz.
Party Line Service bağlantısında ülke/bölge tarifeleri geçerlidir. Donanım telefon şebekesine zarar
verirse, telefon şirketi size hizmette geçici kesilmeler olabileceğini önceden bildirecektir. Önceden uyarı
yapılamazsa, Telefon Şirketi müşteriye bunu en hızlı şekilde bildirecektir. Aynı zamanda, gerektiğinde
FCC'ye yazılı şikayette bulunma hakkınızın olduğu da bildirilir. Telefon şirketi hizmetlerinde,
donanımında, işletiminde veya yordamlarında donanımın işleyişini etkileyecek değişiklikler yapabilir.
Böyle durumlarda, kesintisiz hizmet için gerekli değişiklikleri yapmanızı sağlamak üzere telefon şirketi
size önceden uyarıda bulunur. Bu donanımla ilgili herhangi bir sorun olursa; sorun giderme, tamir ve
(veya) garanti konularında lütfen bu kılavuzun Müşteri Desteği bölümünde verilen bilgileri kullanarak HP
müşteri hizmetlerine başvurun. Sorun telefon şebekesine zarar veriyorsa, Telefon Şirketi sorun
giderilene kadar donanımın şebeke ile olan bağlantısını kesmenizi isteyebilir. Aşağıdaki tamirler müşteri
tarafından yapılabilir: Ürünle birlikte gelen orijinal donanımın ve telefon kablosunun yerine yenisini
takma. Müşteriye, aygıtın bağlandığı ana donanımın AC çıkışına AC akımdaki ani yükselmeleri önleyen
bir cihaz takması önerilir. Böylece yıldırım çarpması ve elektrik akımındaki dalgalanmalar gibi
unsurlardan kaynaklanan hasar ve zararlara karşı koruma sağlanmış olur.